DALI Extension

DALI Extension umožňuje integraci DALI svítidel.

Pomocí jednoho DALI Extensionu lze ovládat až 64 zařízení DALI v 16 skupinách.

DALI-2 is supported by new DALI Extensions beginning with Loxone Config 15.

DALI Broadcast není podporován DALI Extensionem.

Datasheet DALI Extension

Using the DALI Alliance database, you can check which functions specific DALI devices support and what certifications they have.

Obsah


Zprovoznění

DALI Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a také DALI kabeláž.

U DALI sběrnice je možné použít sběrnicovou, hvězdicovou nebo stromovou topologii. Kruhová topologie je zakázána.

Maximální délka DALI sběrnice je 300m (při použití vodiče 1.5 mm²).
Při využití maximální délky kabeláže se nedoporučuje současné vedení DALI a napájení
Maximální úbytek napětí nesmí přesáhnout 2V.

DALI Extension obsahuje zdroj pro DALI sběrnici. Pokud chcete používat externí napájení, dbejte na správnou polaritu napájení sběrnice. Napájení DALI sběrnice je také nutné vypnout ve vlastnostech DALI Extensionu v Loxone Configu.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Párování zařízení DALI

Chcete-li vyhledat zařízení DALI, klikněte nejprve na DALI Extension v Loxone Config a poté aktivujte Vyhledávání Dali zařízení.

Pro novou instalaci musí být aktivováno zaškrtávací políčko "Nová instalace", toto při vyhledávání znovu přiřadí adresy všem zařízením DALI.

Pokud je DALI Extension přidán do stávající instalace DALI, stačí k nalezení všech zařízení DALI a jejich nastavení běžné vyhledávání.
Pokud je do stávající instalace přidáno zařízení DALI, stačí rovněž běžné vyhledávání. Dostupné adresy jsou přiřazeny novým zařízením. Aby se předešlo možným konfliktům adres, nesmí mít nově přidaná zařízení ještě přidělenou adresu.

Během párování se doporučuje napájet všechna zařízení DALI, jinak může dojít ke konfliktům.

Spusťte vyhledávání pomocí "Spustit vyhledávání" a zobrazí se seznam všech připojených zařízení DALI, která ještě nejsou součástí programu:

Pokud bylo vyhledávání dokončeno a vyberete zde zařízení, identifikuje se, protože všechny výstupy zařízení začnou pulzovat. To vám umožní správně přiřadit a pojmenovat zařízení.

Vyberte požadované zařízení, přiřaďte mu název, místnost a místo instalace a přidejte jej do programování pomocí tlačítka +.

V pravém okně jsou uvedena všechna zařízení, která jsou aktuálně součástí programu. Můžete je zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit má zařízení DALI. Stávající zařízení můžete také nahradit novým zařízením stejného typu, které bylo nalezeno při vyhledávání. To je užitečné, když je třeba nahradit zařízení nebo přidat zařízení do předem nakonfigurovaného programu. Vyberte zařízení, které má být přidáno, a zařízení, které má být nahrazeno. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava se v programu nahradí staré zařízení novým.

Chcete-li změny použít, uložte program do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.


Konflikt adres

Pokud je zjištěn konflikt adres, např. pokud mají dvě nebo více zařízení stejnou adresu, lze použít funkci "Vyřešit konflikt adres":

Příslušným zařízením je přidělena nová adresa. Pokud již byla zařízení spárována, lze je znovu přidat a stará zařízení nahradit. Za tímto účelem vyberte nově adresované zařízení a zařízení, které má být nahrazeno, a klikněte na tlačítko se šipkou směřující doprava.

Alternativně můžete také spustit vyhledávání pomocí příkazu "Nová instalace", kde se odstraní a znovu přiřadí všechny adresy zařízení.


Vytvořit DALI skupiny

Pokud plánujete ovládat více DALI svítidel současně, doporučujeme vytvořit DALI skupinu.
Jednak bude programování přehlednější a druhak nebude docházet ke zpoždění při stmívání. V neposlední řadě potom bude daleko jednodušší programování centrálních funkcí.

Při naučení DALI zařízení budou stávající skupinové adresy načteny a vytvořeny v Loxone Configu.

Pro vytvoření nové skupiny je nutné, aby byla všechna DALI zařízení již naučena.

Ve vlastnostech skupiny je možné vybrat požadovaná zařízení a přiřadit je do skupiny.

Poté je možné v programování používat skupinové aktory.


Podpora DALI-2

DALI-2 nabízí mimo jiné podporu širšího spektra zařízení, včetně senzorů a spínačů.

Kompatibilita DALI-2

Pouze nové DALI Extensiony s Hardware ID 4 a vyšším jsou kompatibilní a certifikované DALI-2. Tyto lze identifikovat podle loga DALI-2 na štítku výrobku a jsou podporovány počínaje Loxone Config 15.

Hardware ID lze získat ve Stavu zařízení prostřednictvím informací o zařízení (TechReport):


Diagnostika DALI zařízení

Pomocí funkce "Aktivovat vše" se všechna připojená světla DALI nastaví na plný jas, takže lze zkontrolovat zapojení.

Možností Zobrazit diagnostické vstupy můžete zobrazit chybový vstup, který bude v případě chyby na DALI zařízení aktivní.

Možné chyby: Chybějící svítidlo nebo defekt DALI zařízení.

Monitor DALI poskytuje analýzu komunikace mezi DALI Extensionem a zařízeními. Nejprve se připojte k Miniserveru, klikněte na DALI Extension a poté na DALI Monitor.

V DALI monitoru jsou vedle označení zařízení a zasílaných hodnot také DALI příkazy.

Ty jsou definované dle normy IEC 62386-102. Ukázka níže:

Příkaz Popis
DIRECT_ARC_POWER Zaslaná hodnota stmívání (0-255)
CMD_QUERY_X Dotaz DALI Dimmeru
SEARCH_ADDR_H
SEARCH_ADDR_M
SEARCH_ADDR_L
Těmito příkazy se nastaví aktuální vyhledávaná adresa
COMPARE Požádá Dimmer, aby porovnal svou vlastní náhodnou adresu s aktuální vyhledávací adresou
WITHDRAW Jakýkoli nalezený Dimmer bude odstraněn z vyhledávání
PROG_SHORT_ADR Krátká DALI adresa bude uložena do Dimmeru
VERIFY_SHORT_ADR Krátká DALI adresa Dimmeru bude přezkoušena
TERMINATE Proces vyhledávání ukončen

Podporované typy DALI zařízení

Typ zařízení Popis
0 Zářivky
1 Nouzové osvětlení
2 Výbojky
3 Nízkonapěťové halogenky
4 Regulátor napájecího napětí pro žárovky
5 Digitální převodník pro stejnosměrné napětí
6 LED-Modul
7 Spínací aktory (relé)
8 Řízení barvy/teploty, laditelná bílá
Max. 4 kanály / RGBW

Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Dali Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Napájení sběrnice Napájení DALI sběrnice interně (aktivované) nebo externě (deaktivované) -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet DALI Extension