Dali Extension

DALI Extension umožňuje integraci DALI svítidel.

Datasheet DALI Extension

Obsah


Zprovoznění

DALI Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a také DALI kabeláž.

U DALI sběrnice je možné použít sběrnicovou, hvězdicovou nebo stromovou topologii. Kruhová topologie je zakázána.

Maximální délka DALI sběrnice je 300m (při použití vodiče 1.5 mm²).
Při využití maximální délky kabeláže se nedoporučuje současné vedení DALI a napájení
Maximální úbytek napětí nesmí přesáhnout 2V.

DALI Extension obsahuje zdroj pro DALI sběrnici. Pokud chcete používat externí napájení, dbejte na správnou polaritu napájení sběrnice. Napájení DALI sběrnice je také nutné vypnout ve vlastnostech DALI Extensionu v Loxone Configu.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování


Přidání DALI zařízení

U nové instalace je nutné spustit vyhledávání volbou Kompletně nová instalace. DALI zařízení tak dostanou přidělené nové adresy.

Pro vyhledávání zařízení připojených na DALI Extension označte Extension v Loxone Configu a následně zvolte možnost Dotaz na Dali zařízení.

Ve výsledcích vyhledávání je možné vidět nalezená DALI zařízení:

Označte zařízení, pojmenujte jej, vyberte místnost a klikněte na Vytvořit zařízení.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Poté jsou přidaná zařízení k dispozici v Loxone Configu.


Adresování a možnosti

Další možnosti se obvykle používají v případě nové instalace nebo konfliktu adres.

Možnost Popis
Načíst tovární nastavení Při vyhledávání budou všechna DALI zařízení uvedena do továrního nastavení
Kompletně nová instalace Při vyhledávání dojde ke znovunaadresování DALI zařízení. To znamená, že stávající adresy budou smazány a přiřazeny nové
Vizuální potvrzení Jakmile budou DALI zařízení nalezeny, rozsvítí se

Pokud se DALI Extension instaluje do již hotové DALI instalace, postačí normální vyhledávání. DALI zařízení si pak ponechají svá nastavení.

Pokud rozšiřujete stávající DALI instalaci o DALI zařízení, můžete použít normální vyhledávání. Při tomto druhu vyhledávání budou novým zařízením přiřazeny volné adresy.
Podmínka je, že přiřazené zařízení nesmí již nějakou adresu mít - jinak dojde ke konfliktu adres.

Pokud dojde ke konfliktu adres , např. v případě, že budou mít 2 zařízení stejnou adresu, můžete použít funkci „Vyřešit konflikt adres“:

Dojde k nové adresaci postižených zařízení. Pokud již byla zařízení naučena, můžete použít funkci „Nahradit zařízení“.

Alternativně můžete použít funkci „Kompletně nová instalace“. U toho dojde u všech zařízení k vymazání a znovu přiřazení adresy.


Vytvořit DALI skupiny

Pokud plánujete ovládat více DALI svítidel současně, doporučujeme vytvořit DALI skupinu.
Jednak bude programování přehlednější a druhak nebude docházet ke zpoždění při stmívání. V neposlední řadě potom bude daleko jednodušší programování centrálních funkcí.

Při naučení DALI zařízení budou stávající skupinové adresy načteny a vytvořeny v Loxone Configu.

Pro vytvoření nové skupiny je nutné, aby byla všechna DALI zařízení již naučena.

Ve vlastnostech skupiny je možné vybrat požadovaná zařízení a přiřadit je do skupiny.

Poté je možné v programování používat skupinové aktory.


Diagnostika DALI zařízení

Možností Zobrazit diagnostické vstupy můžete zobrazit chybový vstup, který bude v případě chyby na DALI zařízení aktivní.

Možné chyby: Chybějící svítidlo nebo defekt DALI zařízení.

DALI monitor umožňuje analýzu komunikace mezi DALI Extensionem a DALI zařízeními. Připojte se k zařízení, klikněte na DALI Extension a následně na možnost Dali Monitor.

V DALI monitoru jsou vedle označení zařízení a zasílaných hodnot také DALI příkazy.

Ty jsou definované dle normy IEC 62386-102. Ukázka níže:

Příkaz Popis
DIRECT_ARC_POWER Zaslaná hodnota stmívání (0-255)
CMD_QUERY_X Dotaz DALI Dimmeru
SEARCH_ADDR_H
SEARCH_ADDR_M
SEARCH_ADDR_L
Těmito příkazy se nastaví aktuální vyhledávaná adresa
COMPARE Požádá Dimmer, aby porovnal svou vlastní náhodnou adresu s aktuální vyhledávací adresou
WITHDRAW Jakýkoli nalezený Dimmer bude odstraněn z vyhledávání
PROG_SHORT_ADR Krátká DALI adresa bude uložena do Dimmeru
VERIFY_SHORT_ADR Krátká DALI adresa Dimmeru bude přezkoušena
TERMINATE Proces vyhledávání ukončen

Podporované typy DALI zařízení

Typ zařízení Popis
0 Zářivky
1 Nouzové osvětlení
2 Výbojky
3 Nízkonapěťové halogenky
4 Regulátor napájecího napětí pro žárovky
5 Digitální převodník pro stejnosměrné napětí
6 LED-Modul
7 Spínací aktory (relé)
8 Color/color temperature control, Tunable White

Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Dali Extension Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Napájení sběrnice Napájení Dali sběrnice interní (aktivní) nebo externí (neaktivní) -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet DALI Extension