Zpoždění zapnutí

Zpoždění aktivace výstupu bloku.

 

FUNKCE

Při náběžné hraně na vstupu (Tr), se spustí časovač bloku. Je-li vstup (Tr) aktivní po celou dobu (T), je aktivován výstup (Q) a je aktivní tak dlouho, dokud je aktivní vstup (Tr). Pokud není vstup (Tr) aktivovaný alespoň po dobu (T), výstup (Q) se nesepne.

Je-li vstup (R) aktivován, časovač se vynuluje a výstup (Q) je vypnutý. Teprve po nové náběžné hraně na vstup (Tr), je restartováno měření času.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.