Zóna Music serveru

Základní programování

Před programování je nutné, aby byl Music Server již zapojený, zprovozněný a přidaný do Loxone Configu. Poté je možné každou zónu naprogramovat přes funkční blok “Zóna Music Serveru”.

Návod na zprovoznění Music serveru zde.

musicserver nastaveni config

Pokud dojde k přejmenování zóny, bude tato změna pro Air Play a další služby dostupná po restartu Music Serveru.

Zvuky událostí

Veškeré vstupy událostí se začínají přehrávat náběžnou hranou a přehrávají se až do sestupné hrany (hodnota 0 na vstupu).

To platí pro:

  • Alarm
  • Požární alarm
  • Zvonek
  • Budík

Pokud je soubor kratší, než doba zapnutí, bude se libovolná písnička přehrávat tak dlouho, dokud nedojde k vypnutí vstupu.

Pokud je vzestupná hrana příliš krátká, bude zvuk události přehrán po dobu 5 sekund.

Zvuky událostí naleznete na Music Serveru a je možné je nalézt v průzkumníku (Windows Explorer) na následující adrese:

\\“IP adresa Music Serveru“\Event_Sounds

zvuky událostí

Pokud chcete přehrát vlastní zvuk událostí, překopírujte požadovaný audiosoubor do adresáře a přejmenujte jej, aby se shodoval s nahrazovaným (např. Zvonek a „1-doorbell.mp3“).

Vstup, parametry, výstupy

Vstupy

PowerPowerZašle Standby (popř. WakeOnLan) příkaz na Music Server
TrZap/VypZap/vyp zóny
OnZap.Zap. zónu
OffVyp.Vyp. zónu
V+ZesílitImpulz zvýší hlasitost o jeden krok (parametr SV), dlouhý stisk znamená  stoupající hlasitost, dvojklik přepne oblíbenou položku v místnosti.
V-ZeslabitSnížení hlasitosti o jeden krok (parametr SV), dlouhý stisk pro klesající hlasitost. Dvojstisk zónu vypne.
AIvAnalogový vstup hlasitostiZadání analogové hodnoty hlasitosti (0 – 100%)
S+Další vstupPřepnutí na další zdroj
AIsAnalogový vstup zdrojeVolba přehrávaného zdroje pomocí analogové hodnoty. (Spustí se odpovídající oblíbený pro tuto zónu).
PlayPlayPlay
PausePausePause
StopStopStop
Song+Následující skladbaDalší skladba
Song-Předchozí skladbaPředchozí skladba
ShuffleShuffleImpulz zapne/vypne náhodné opakování
RepeatAnalogový vstup opakování0 = Vyp, 1 = Opakovat playlisty dokola, 2 = Opakovat playlisty jednou
MvVstup pohybového senzoruZapne hudbu v zóně a pokud se nezaznamená pohyb po dobu MT, automaticky se za tento čas vypne.
T5Kombinovaný vstup T5Je určen pro připojení Kombinovaného tlačítka (T5), kterým disponuje pouze Touch Air, Remote Air a Touch Tree. U těchto zařízení je předdefinováno tlačítko T2 = Vol+ a T5 = Vol-
RResetImpulz vypne zónu a vydá impulz na výstupu RQ
DisDisableDětská pojistka – zablokování vstupů
DisMvVyp. pohybový senzorZablokuje pohybový senzor
AVstup alarmuSpustí alarm s hlasitostí Va
BeZvonekSpustí zvonek s hlasitostí Vbe
BuBudíkSpustí budík s hlasitostí Vbu
SleepRežim SleepZóna se po uplynutí času Ts vypne. Pokud dojde před uplynutím času k vypnutí vstupu, časovač se deaktivuje.
TTSHlasový výstupPřečtení textu (maximální počet znaků 150)

Dvojklik na libovolný vstup (kromě V+) způsobí vypnutí zóny a vydá impulz na výstupu RQ.

Trojklik na vstupy bloku “Zóna Music Serveru” kompletně vypne zónu a vydá impulz na výstupu RaQ.

Parametry

Tdc

Dvojklik [s]

Maximální časový rozestup mezi dvěma kliky pro zaznamenání vícestisku
SvKrok hlasitostiUdává, jak je velká procentuální změna při impulzu na V+ nebo na V-
RfČas do prvního opakováníVstup musí být zap. minimálně po dobu Rf, aby se příkaz opakoval.
RrInterval opakováníJakmile je vstup delší než čas parametr Rf, bude se příkaz opakován každých Rr sekund.
MTTimeout čas [s]Zóna se po čase parametru MT vypne (bez pohybu)
THDoba aktivace [s]Při aktivaci vstupu „Mv“ bude zóna zapnuta po dobu [s] parametru „TH“. Pokud je „TH“ nastaven na hodnotu 0, zóna se zapne, ale již nedojde k automatickému vypnutí.
TiDeaktivace po vypnutí zóny [s]Tento parametr slouží k dočasné blokaci pohybového senzoru po vypnutí zóny. To znamená, že můžete vypnout zónu a opustit místnost, aniž by pohybový senzor zónu opětovně aktivoval.
VmMaximální hlasitostMaximální hlasitost zóny
VdStandardní hlasitostStandardní hlasitost zóny
VaHlasitost alarmuHlasitost při alarmu
VbeHlasitost zvonkuHlasitost zvonku
VbuHlasitost budíkuHlasitost budíku
VtHlasitost TTSHlasitost hlasového výstupu
TsSleeptime [s]Při impulzu na vstup Sleep bude zóna po uplynutí času Ts vypnuta

Výstupy

QpDigitální výstup zap/vypZapnuto, pokud je zóna zap.
AQvAnalogový výstup hlasitostiAktuální hodnota hlasitosti 0-100%
AQrZbývající čas>Zbývající čas předtím, než se zóna vypne (Sleep Timer)
RQVýstup dvojkliku (reset)Při dvojkliku vydá impulz (zpravidla pro vypnutí dalších komponent)
RaQVýstup trojkliku (reset)Při trojkliku vydá impulz (zpravidla pro vypnutí dalších komponent)

Nastavení v APP

Další nastavení se provádí v Loxone Smart Home App.

V Loxone App zvolte příslušný přehrávač a pro větší zobrazení klikněte na ikonku.

music server aplikace nastaveni ovladani

V tomto náhledu jsou v přehrávači k dispozici veškeré běžné funkce.

Kliknutím na menu v pravém horním menu se dostanete do pokročilých možností a nastavení.

music server aplikace nastaveni ovladani 2

Zde je možné nastavovat požadovanou zónu.

Jednotlivé možnosti budou popsány v textu níže.

music server aplikace nastaveni ovladani

Skupina zón

Do skupiny zón je možné přidat více zón. Výsledkem bude, že ze zón ve skupině bude hrát ten samý zdroj hudby.

Upozorňujeme, že z technických důvodů není možné dávat do skupin UPnP zóny. Není možné je správně časově sesynchronizovat.

Oblíbené (místnost / zóna)

V každé místnosti (reps. zóně) je možné definovat své oblíbené. Díky tomu je možné mít v dětském pokoji předdefinované dětské písničky a v obývacím pokoji oblíbenou muziku.

Zde se ukládají pouze oblíbené pro tu danou místnosti.

Oblíbené

Zde jsou oblíbené, které jsou dostupné pro všechny místnosti a je možné je zvolit.

Knihovna

Ve Vaší osobní knihovně naleznete playlisty, alba a tituly. Můžete zde také volit hudbu pro Vaše oblíbené.

Playlisty

V tomto menu jsou vidět všechny seznamy skladeb.

Audioslužby

Na tomto místě je možné spravovat Vaše internetové služby – Spotify, Google Play Music ..

Internetová rádia

Díky internetu máte k dispozici řadu rádiových stanic. Abyste pohodlně našli tu svou, je možné pohodlně třídit pomocí místa nebo žánru.

LIne In

U Music Serveru je také možné pro přehrávání hudby použít vstup LINE IN.

Nastavení

Zde je možné provádět další nastavení. Můžete zde například volit defaultní hlasitost, Line In nebo např. zpoždění při zapnutí.

Upozornění

POZOR: Přijímaný zvuk nebude přehrán v reálném čase. Může dojít ke zpoždění od zdroje k Music Serveru ve výši až 3 sekund.