Zóna Music serveru

Video: Seznámení s použitím funkčního bloku

Základní programování

Před programování je nutné, aby byl Music Server již zapojený, zprovozněný a přidaný do Loxone Configu. Poté je možné každou zónu naprogramovat přes funkční blok “Zóna Music Serveru”.

Návod na zprovoznění Music serveru zde.

musicserver nastaveni config

Pokud dojde k přejmenování zóny, bude tato změna pro Air Play a další služby dostupná po restartu Music Serveru.

 

PŘIDÁNÍ UPNP ZÓNY

Pokud chcete přidat v Loxone Config přidat UPnP, klikněte ve stromové struktuře na možnost síťová zařízení (strom periférie) a horní části se vám v kontextové nabídce zobrazí „Loxone Music Server nastavit“. Tut možnost zvolte.

music_server_nastaveni

V zobrazeném dialogovém okně se přepněte na položku Zóny a vyčkejte, než se vám zobrazí vaše nová UPnP zóna ve vyhledávání (je nutné, aby byla správně připojena do sítě).

Music_server_upnp

I když je UPnP/DLNA vedeno jako standard, je u některých výrobců nutné provést dodatečné nastavení. Toto nastavení se dělá ve vlastnostech dané UPnP zóny (pod položkou UPnP režim).

upnp_zone

UPnP režim je standardně nastaven na hodnotu 0. Jedná se o automatický režim, kdy se Music Server snaží sám najít nejvhodnější režim pro UPnP zařízení. Poku s výsledkem nejste spokojeni, je možné jej změnit i manuálně.

1000 Vast electronics WiFi-HiFi
1001 1001 Sonos Play:3, ZP100, Play:1 (1)
1002 Raumfeld
1003 Pioneer (generic e.g. N30)
1004 Pioneer (XW-SMA Series)
1005 Marantz generic
1006 Marantz CR-Series
1007 Marantz NR-Series
1008 Roku Players
1009 IcyBox
1010 Revo Axis generic
1011 Revo Axis Stream series
1012 Musical Fidelity M1
1013 Sony X-xx Series
1014 Lenco Playlink Series Devices
1015 Denon CEOL Series
1016 Sonos Playbar
1017 Sonos Play:5
1018 Sonos Play:1 (2)
1019 Denon generic devices
1020 WHD
1021 Raumfeld II (2016 series)
1022 Harman Kardon Receiver series
1023 Onkyo generic
1024 Onkyo CR-N755
1025 Pure One Flow Radios
1026 Pure Jongo S3X
1027 WHD II (CE/9xxx series)
1028 Silvercrest devices

Pokud se zařízení v seznamu nachází, ale i tak je jeho chování zvláštní, doporučujeme následující nastavení:

0 Autodetect (nastavení UPnP zašle zařízení samotné)
2001 Pokud není možné nic slyšet a stream po pár sekundách vypadne a App ukazuje, že se dále přehrává
2002 Pokud nelze přehrávat Playlist, popř. při přepnutí na další titul dojde k chybě
2003 V případě, že dochází k problémům s opakování po předchozí pauze
2004 Při kombinaci z výše jmenovaných (často při SW UPnP Renderu)
2005 Při kombinaci z výše jmenovaných (často při SW UPnP Renderu)
2006 Dodatečný Codec pro generická zařízení
2007 Používání dodatečných pause/play requestů při změně skladby

ikonka vykricnikPokud vám nevyhovuje žádný z nabízenýhc režimů, je možné vyhledat v návodu ten, který bude vyhovovat vašemu zařízení.

ZVUKY UDÁLOSTÍ (EVENTS)

Veškeré vstupy událostí se začínají přehrávat náběžnou hranou a přehrávají se až do sestupné hrany (hodnota 0 na vstupu).

To platí pro:

  • Alarm
  • Požární alarm
  • Zvonek
  • Budík

Pokud je soubor kratší, než doba zapnutí, bude se libovolná písnička přehrávat tak dlouho, dokud nedojde k vypnutí vstupu.

Pokud je vzestupná hrana příliš krátká, bude zvuk události přehrán po dobu 5 sekund.

Zvuky událostí naleznete na Music Serveru a je možné je nalézt v průzkumníku (Windows Explorer) na následující adrese:

\\“IP adresa Music Serveru“\Event_Sounds

zvuky událostí

Pokud chcete přehrát vlastní zvuk událostí, překopírujte požadovaný audiosoubor do adresáře a přejmenujte jej, aby se shodoval s nahrazovaným (např. Zvonek a „1-doorbell.mp3“).

VSTUPY, PARAMETRY, VÝSTUPY

Vstupy

Název Popis Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
Tr Zap/Vyp Zap/vyp zóny 0/1
On Zap. Zap. zónu 0/1
Off Vyp. Vyp. zónu 0/1
V+ Zesílit Impulz zvýší hlasitost o jeden krok (parametr SV), dlouhý stisk znamená  stoupající hlasitost, dvojklik přepne oblíbenou položku v místnosti. 0/1
V- Zeslabit Snížení hlasitosti o jeden krok (parametr SV), dlouhý stisk pro klesající hlasitost. Dvojstisk zónu vypne. 0/1
AIv Analogový vstup hlasitosti Zadání analogové hodnoty hlasitosti (0 – 100%) 0-100 %
S+ Další vstup Přepnutí na další zdroj  0/1
AIs Analogový vstup zdroje Volba přehrávaného zdroje pomocí analogové hodnoty. (Spustí se odpovídající oblíbený pro tuto zónu).  ∞
Play Play Play  0/1
Pause Pause Pause 0/1
Stop Stop Stop 0/1
Song+ Následující skladba Další skladba 0/1
Song- Předchozí skladba Předchozí skladba 0/1
Mute Mute zóny Ztišení hlasitosti na zóně 0/1
Shuffle Shuffle Impulz zapne/vypne náhodné opakování 0/1
Repeat Analogový vstup opakování 0 = Vyp, 1 = Opakovat playlisty dokola, 2 = Opakovat playlisty jednou 0/1
Mv Vstup pohybového senzoru Zapne hudbu v zóně a pokud se nezaznamená pohyb po dobu MT, automaticky se za tento čas vypne. 0/1
T5 Kombinovaný vstup T5 Je určen pro připojení Kombinovaného tlačítka (T5), kterým disponuje pouze Touch Air, Remote Air a Touch Tree. U těchto zařízení je předdefinováno tlačítko T2 = Vol+ a T5 = Vol- 0/1
R Reset Impulz vypne zónu a vydá impulz na výstupu RQ 0/1
Dis Disable Dětská pojistka – zablokování vstupů 0/1
DisMv Vyp. pohybový senzor Zablokuje pohybový senzor 0/1
A Vstup alarmu Spustí alarm s hlasitostí Va 0/1
Be Zvonek Spustí zvonek s hlasitostí Vbe 0/1
Bu Budík Spustí budík s hlasitostí Vbu 0/1
Sleep Režim Sleep Zóna se po uplynutí času Ts vypne. Pokud dojde před uplynutím času k vypnutí vstupu, časovač se deaktivuje. 0/1
TTS Hlasový výstup Přečtení textu (maximální počet znaků 150)

Dvojklik na libovolný vstup (kromě V+) způsobí vypnutí zóny a vydá impulz na výstupu RQ.

Trojklik na vstupy bloku “Zóna Music Serveru” kompletně vypne zónu a vydá impulz na výstupu RaQ.

Parametry

Tdc

Dvojklik [s]

Maximální časový rozestup mezi dvěma kliky pro zaznamenání vícestisku s
Sv Krok hlasitosti Udává, jak je velká procentuální změna při impulzu na V+ nebo na V- 0-100 %
Rf Čas do prvního opakování Vstup musí být zap. minimálně po dobu Rf, aby se příkaz opakoval.  ∞ s
Rr Interval opakování Jakmile je vstup delší než čas parametr Rf, bude se příkaz opakován každých Rr sekund. s
MT Timeout čas [s] Zóna se po čase parametru MT vypne (bez pohybu) s
TH Doba aktivace [s] Při aktivaci vstupu „Mv“ bude zóna zapnuta po dobu [s] parametru „TH“. Pokud je „TH“ nastaven na hodnotu 0, zóna se zapne, ale již nedojde k automatickému vypnutí. s
Ti Deaktivace po vypnutí zóny [s] Tento parametr slouží k dočasné blokaci pohybového senzoru po vypnutí zóny. To znamená, že můžete vypnout zónu a opustit místnost, aniž by pohybový senzor zónu opětovně aktivoval. s
ROff
Vm Maximální hlasitost Maximální hlasitost zóny
Vd Standardní hlasitost Standardní hlasitost zóny
Va Hlasitost alarmu Hlasitost při alarmu
Vbe Hlasitost zvonku Hlasitost zvonku
Vbu Hlasitost budíku Hlasitost budíku
Vt Hlasitost TTS Hlasitost hlasového výstupu
Ts Sleeptime [s] Při impulzu na vstup Sleep bude zóna po uplynutí času Ts vypnuta  s

Výstupy

Qa Digitální výstup zap/vyp Zapnuto, pokud je zóna zap. 0/1
AQv Analogový výstup hlasitosti Aktuální hodnota hlasitosti 0-100% 0-100 %
AQs Analogový výstup zdroje Aktuální číslo zdroje, který právě hraje
AQr Zbývající čas Zbývající čas předtím, než se zóna vypne (Sleep Timer)  s
RQ Výstup dvojkliku (reset) Při dvojkliku vydá impulz (zpravidla pro vypnutí dalších komponent)
RaQ Výstup trojkliku (reset) Při trojkliku vydá impulz (zpravidla pro vypnutí dalších komponent)  0/1

NASTAVENÍ APP

Další nastavení se provádí v Loxone Smart Home App.

V Loxone App zvolte příslušný přehrávač a pro větší zobrazení klikněte na ikonku.

music server aplikace nastaveni ovladani

V tomto náhledu jsou v přehrávači k dispozici veškeré běžné funkce.

Kliknutím na menu v pravém horním menu se dostanete do pokročilých možností a nastavení.

music server aplikace nastaveni ovladani 2

Zde je možné nastavovat požadovanou zónu.

Jednotlivé možnosti budou popsány v textu níže.

music server aplikace nastaveni ovladani

Skupina zón

Do skupiny zón je možné přidat více zón. Výsledkem bude, že ze zón ve skupině bude hrát ten samý zdroj hudby.

Upozorňujeme, že z technických důvodů není možné dávat do skupin UPnP zóny. Není možné je správně časově sesynchronizovat.

Oblíbené (místnost / zóna)

V každé místnosti (reps. zóně) je možné definovat své oblíbené. Díky tomu je možné mít v dětském pokoji předdefinované dětské písničky a v obývacím pokoji oblíbenou muziku.

Zde se ukládají pouze oblíbené pro tu danou místnosti.

Oblíbené

Zde jsou oblíbené, které jsou dostupné pro všechny místnosti a je možné je zvolit.

Knihovna

Ve Vaší osobní knihovně naleznete playlisty, alba a tituly. Můžete zde také volit hudbu pro Vaše oblíbené.

Playlisty

V tomto menu jsou vidět všechny seznamy skladeb.

Audioslužby

Na tomto místě je možné spravovat Vaše internetové služby – Spotify, Google Play Music ..

Internetová rádia

Díky internetu máte k dispozici řadu rádiových stanic. Abyste pohodlně našli tu svou, je možné pohodlně třídit pomocí místa nebo žánru.

Line In

U Music Serveru je také možné pro přehrávání hudby použít vstup LINE IN.

Nastavení

Zde je možné provádět další nastavení. Můžete zde například volit defaultní hlasitost, Line In nebo např. zpoždění při zapnutí.

 

CHYBOVÉ HLÁŠKY V APP

Chybová hláška Návrh řešení
WOL byl zaslán, ale Music Server není dostupný v síti
  • Vyzkoušejte, zda WOL v síti funguje
  • Zkontrolujte napájení Music Serveru
  • Slabá baterie pro BIOS
Music Server reaguje na ping, ale webové rozhraní není připraveno
  • bootuje, čekejte
Webové rozhraní je připraveno, ale komunikační služby ne
  • Chyba licence. Kontaktujte prosím technickou podporu
Komunikační služby jsou k dispozici, audio služby ne
  • Restartujte služby Music Serveru

Upozornění

POZOR: Přijímaný zvuk nebude přehrán v reálném čase. Může dojít ke zpoždění od zdroje k Music Serveru ve výši až 3 sekund.