Zóna Music serveru

Video: Seznámení s použitím funkčního bloku

Základní programování

Před programování je nutné, aby byl Music Server již zapojený, zprovozněný a přidaný do Loxone Configu. Poté je možné každou zónu naprogramovat přes funkční blok “Zóna Music Serveru”.

Návod na zprovoznění Music serveru zde.

musicserver nastaveni config

Pokud dojde k přejmenování zóny, bude tato změna pro Air Play a další služby dostupná po restartu Music Serveru.

 

PŘIDÁNÍ UPNP ZÓNY

Pokud chcete přidat v Loxone Config přidat UPnP, klikněte ve stromové struktuře na možnost síťová zařízení (strom periférie) a horní části se vám v kontextové nabídce zobrazí „Loxone Music Server nastavit“. Tut možnost zvolte.

music_server_nastaveni

V zobrazeném dialogovém okně se přepněte na položku Zóny a vyčkejte, než se vám zobrazí vaše nová UPnP zóna ve vyhledávání (je nutné, aby byla správně připojena do sítě).

Music_server_upnp

I když je UPnP/DLNA vedeno jako standard, je u některých výrobců nutné provést dodatečné nastavení. Toto nastavení se dělá ve vlastnostech dané UPnP zóny (pod položkou UPnP režim).

upnp_zone

UPnP režim je standardně nastaven na hodnotu 0. Jedná se o automatický režim, kdy se Music Server snaží sám najít nejvhodnější režim pro UPnP zařízení. Poku s výsledkem nejste spokojeni, je možné jej změnit i manuálně.

1000Vast electronics WiFi-HiFi
10011001 Sonos Play:3, ZP100, Play:1 (1)
1002Raumfeld
1003Pioneer (generic e.g. N30)
1004Pioneer (XW-SMA Series)
1005Marantz generic
1006Marantz CR-Series
1007Marantz NR-Series
1008Roku Players
1009IcyBox
1010Revo Axis generic
1011Revo Axis Stream series
1012Musical Fidelity M1
1013Sony X-xx Series
1014Lenco Playlink Series Devices
1015Denon CEOL Series
1016Sonos Playbar
1017Sonos Play:5
1018Sonos Play:1 (2)
1019Denon generic devices
1020WHD
1021Raumfeld II (2016 series)
1022Harman Kardon Receiver series
1023Onkyo generic
1024Onkyo CR-N755
1025Pure One Flow Radios
1026Pure Jongo S3X
1027WHD II (CE/9xxx series)
1028Silvercrest devices

Pokud se zařízení v seznamu nachází, ale i tak je jeho chování zvláštní, doporučujeme následující nastavení:

0Autodetect (nastavení UPnP zašle zařízení samotné)
2001Pokud není možné nic slyšet a stream po pár sekundách vypadne a App ukazuje, že se dále přehrává
2002Pokud nelze přehrávat Playlist, popř. při přepnutí na další titul dojde k chybě
2003V případě, že dochází k problémům s opakování po předchozí pauze
2004Při kombinaci z výše jmenovaných (často při SW UPnP Renderu)
2005Při kombinaci z výše jmenovaných (často při SW UPnP Renderu)
2006Dodatečný Codec pro generická zařízení
2007Používání dodatečných pause/play requestů při změně skladby

ikonka vykricnikPokud vám nevyhovuje žádný z nabízenýhc režimů, je možné vyhledat v návodu ten, který bude vyhovovat vašemu zařízení.

ZVUKY UDÁLOSTÍ (EVENTS)

Veškeré vstupy událostí se začínají přehrávat náběžnou hranou a přehrávají se až do sestupné hrany (hodnota 0 na vstupu).

To platí pro:

  • Alarm
  • Požární alarm
  • Zvonek
  • Budík

Pokud je soubor kratší, než doba zapnutí, bude se libovolná písnička přehrávat tak dlouho, dokud nedojde k vypnutí vstupu.

Pokud je vzestupná hrana příliš krátká, bude zvuk události přehrán po dobu 5 sekund.

Zvuky událostí naleznete na Music Serveru a je možné je nalézt v průzkumníku (Windows Explorer) na následující adrese:

\\“IP adresa Music Serveru“\Event_Sounds

zvuky událostí

Pokud chcete přehrát vlastní zvuk událostí, překopírujte požadovaný audiosoubor do adresáře a přejmenujte jej, aby se shodoval s nahrazovaným (např. Zvonek a „1-doorbell.mp3“).

VSTUPY, PARAMETRY, VÝSTUPY

Vstupy

NázevPopisVysvětleníRozsah hodnotJednotky
TrZap/VypZap/vyp zóny0/1
OnZap.Zap. zónu0/1
OffVyp.Vyp. zónu0/1
V+ZesílitImpulz zvýší hlasitost o jeden krok (parametr SV), dlouhý stisk znamená  stoupající hlasitost, dvojklik přepne oblíbenou položku v místnosti.0/1
V-ZeslabitSnížení hlasitosti o jeden krok (parametr SV), dlouhý stisk pro klesající hlasitost. Dvojstisk zónu vypne.0/1
AIvAnalogový vstup hlasitostiZadání analogové hodnoty hlasitosti (0 – 100%)0-100%
S+Další vstupPřepnutí na další zdroj 0/1
AIsAnalogový vstup zdrojeVolba přehrávaného zdroje pomocí analogové hodnoty. (Spustí se odpovídající oblíbený pro tuto zónu). ∞
PlayPlayPlay 0/1
PausePausePause0/1
StopStopStop0/1
Song+Následující skladbaDalší skladba0/1
Song-Předchozí skladbaPředchozí skladba0/1
MuteMute zónyZtišení hlasitosti na zóně0/1
ShuffleShuffleImpulz zapne/vypne náhodné opakování0/1
RepeatAnalogový vstup opakování0 = Vyp, 1 = Opakovat playlisty dokola, 2 = Opakovat playlisty jednou0/1
MvVstup pohybového senzoruZapne hudbu v zóně a pokud se nezaznamená pohyb po dobu MT, automaticky se za tento čas vypne.0/1
T5Kombinovaný vstup T5Je určen pro připojení Kombinovaného tlačítka (T5), kterým disponuje pouze Touch Air, Remote Air a Touch Tree. U těchto zařízení je předdefinováno tlačítko T2 = Vol+ a T5 = Vol-0/1
RResetImpulz vypne zónu a vydá impulz na výstupu RQ0/1
DisDisableDětská pojistka – zablokování vstupů0/1
DisMvVyp. pohybový senzorZablokuje pohybový senzor0/1
AVstup alarmuSpustí alarm s hlasitostí Va0/1
BeZvonekSpustí zvonek s hlasitostí Vbe0/1
BuBudíkSpustí budík s hlasitostí Vbu0/1
SleepRežim SleepZóna se po uplynutí času Ts vypne. Pokud dojde před uplynutím času k vypnutí vstupu, časovač se deaktivuje.0/1
TTSHlasový výstupPřečtení textu (maximální počet znaků 150)

Dvojklik na libovolný vstup (kromě V+) způsobí vypnutí zóny a vydá impulz na výstupu RQ.

Trojklik na vstupy bloku “Zóna Music Serveru” kompletně vypne zónu a vydá impulz na výstupu RaQ.

Parametry

Tdc

Dvojklik [s]

Maximální časový rozestup mezi dvěma kliky pro zaznamenání vícestiskus
SvKrok hlasitostiUdává, jak je velká procentuální změna při impulzu na V+ nebo na V-0-100%
RfČas do prvního opakováníVstup musí být zap. minimálně po dobu Rf, aby se příkaz opakoval. ∞s
RrInterval opakováníJakmile je vstup delší než čas parametr Rf, bude se příkaz opakován každých Rr sekund.s
MTTimeout čas [s]Zóna se po čase parametru MT vypne (bez pohybu)s
THDoba aktivace [s]Při aktivaci vstupu „Mv“ bude zóna zapnuta po dobu [s] parametru „TH“. Pokud je „TH“ nastaven na hodnotu 0, zóna se zapne, ale již nedojde k automatickému vypnutí.s
TiDeaktivace po vypnutí zóny [s]Tento parametr slouží k dočasné blokaci pohybového senzoru po vypnutí zóny. To znamená, že můžete vypnout zónu a opustit místnost, aniž by pohybový senzor zónu opětovně aktivoval.s
ROff
VmMaximální hlasitostMaximální hlasitost zóny
VdStandardní hlasitostStandardní hlasitost zóny
VaHlasitost alarmuHlasitost při alarmu
VbeHlasitost zvonkuHlasitost zvonku
VbuHlasitost budíkuHlasitost budíku
VtHlasitost TTSHlasitost hlasového výstupu
TsSleeptime [s]Při impulzu na vstup Sleep bude zóna po uplynutí času Ts vypnuta s

Výstupy

QaDigitální výstup zap/vypZapnuto, pokud je zóna zap.0/1
AQvAnalogový výstup hlasitostiAktuální hodnota hlasitosti 0-100%0-100%
AQsAnalogový výstup zdrojeAktuální číslo zdroje, který právě hraje
AQrZbývající časZbývající čas předtím, než se zóna vypne (Sleep Timer) s
RQVýstup dvojkliku (reset)Při dvojkliku vydá impulz (zpravidla pro vypnutí dalších komponent)
RaQVýstup trojkliku (reset)Při trojkliku vydá impulz (zpravidla pro vypnutí dalších komponent) 0/1

NASTAVENÍ APP

Další nastavení se provádí v Loxone Smart Home App.

V Loxone App zvolte příslušný přehrávač a pro větší zobrazení klikněte na ikonku.

music server aplikace nastaveni ovladani

V tomto náhledu jsou v přehrávači k dispozici veškeré běžné funkce.

Kliknutím na menu v pravém horním menu se dostanete do pokročilých možností a nastavení.

music server aplikace nastaveni ovladani 2

Zde je možné nastavovat požadovanou zónu.

Jednotlivé možnosti budou popsány v textu níže.

music server aplikace nastaveni ovladani

Skupina zón

Do skupiny zón je možné přidat více zón. Výsledkem bude, že ze zón ve skupině bude hrát ten samý zdroj hudby.

Upozorňujeme, že z technických důvodů není možné dávat do skupin UPnP zóny. Není možné je správně časově sesynchronizovat.

Oblíbené (místnost / zóna)

V každé místnosti (reps. zóně) je možné definovat své oblíbené. Díky tomu je možné mít v dětském pokoji předdefinované dětské písničky a v obývacím pokoji oblíbenou muziku.

Zde se ukládají pouze oblíbené pro tu danou místnosti.

Oblíbené

Zde jsou oblíbené, které jsou dostupné pro všechny místnosti a je možné je zvolit.

Knihovna

Ve Vaší osobní knihovně naleznete playlisty, alba a tituly. Můžete zde také volit hudbu pro Vaše oblíbené.

Playlisty

V tomto menu jsou vidět všechny seznamy skladeb.

Audioslužby

Na tomto místě je možné spravovat Vaše internetové služby – Spotify, Google Play Music ..

Internetová rádia

Díky internetu máte k dispozici řadu rádiových stanic. Abyste pohodlně našli tu svou, je možné pohodlně třídit pomocí místa nebo žánru.

Line In

U Music Serveru je také možné pro přehrávání hudby použít vstup LINE IN.

Nastavení

Zde je možné provádět další nastavení. Můžete zde například volit defaultní hlasitost, Line In nebo např. zpoždění při zapnutí.

 

CHYBOVÉ HLÁŠKY V APP

Chybová hláškaNávrh řešení
WOL byl zaslán, ale Music Server není dostupný v síti
  • Vyzkoušejte, zda WOL v síti funguje
  • Zkontrolujte napájení Music Serveru
  • Slabá baterie pro BIOS
Music Server reaguje na ping, ale webové rozhraní není připraveno
  • bootuje, čekejte
Webové rozhraní je připraveno, ale komunikační služby ne
  • Chyba licence. Kontaktujte prosím technickou podporu
Komunikační služby jsou k dispozici, audio služby ne
  • Restartujte služby Music Serveru

Upozornění

POZOR: Přijímaný zvuk nebude přehrán v reálném čase. Může dojít ke zpoždění od zdroje k Music Serveru ve výši až 3 sekund.