Zkratka Miniserveru

Funkční blok Zkratka Miniserveru umožňuje připojení k jinému Miniserveru v rámci uživatelského rozhraní.

Obsah


Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Propojit Trust Miniserver Propojit člena Trust namísto ručního zadávání adresy a sériového čísla. -
Propojený Trust Miniserver Vyberte již připojeného člena Trustu. -
Sériové číslo Miniserveru -
Lokální adresa Miniserveru -
Externí adresa Miniserveru -
Příklad programování

Pokud je v rámci uživatelského rozhraní potřeba přístup k logice umístěné na jiném Miniserveru, lze použít funkční blok Zkratka Miniserveru.
Existují dva způsoby propojení tohoto bloku s Miniserverem:

Výběrem Trust Miniserveru

Pokud se Miniserver již připojil k Trustu, lze ve vlastnostech vybrat možnost "Propojit Trust Miniserver" a zvolit požadovaný Trust Miniserver:

Zadáním sériového čísla a adresy

V okně vlastností lze Miniserver propojit pomocí sériového čísla a lokální nebo externí adresy:


V uživatelském rozhraní se nyní můžete připojit k propojenému Miniserveru v rámci kategorie nebo místnosti.
Uživatelské rozhraní se pokusí použít existující uložené přístupové údaje, pokud nejsou nalezeny nebo jejich platnost vypršela, musí uživatel zadat své uživatelské jméno a heslo.