Zdroj impulzů

Vytváří impulsy na výstupu s nastavitelnou délkou zapnutí/vypnutí

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Inv Invert Invertuje vstup generátoru impulzů, invertuje výstup (P) 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Pulse Impulz 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
Don Duration On Doba zapnutí s 0...∞ 1
Doff Duration Off Doba vypnutí s 0...∞ 1
Časový diagram