Závěsné světlo RGBW Tree

LED Pendulum Slim RGBW Tree je trubkovité závěsné svítidlo s teplým bílým a barevným světlem pro napájení 24VDC. Připojení k Miniserveru probíhá pomocí technologie Loxone Tree.

Datasheet Závěsné světlo RGBW Tree

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

V případě potřeby zkraťte připojovací kabel na požadovanou délku.

Připevněte základní desku ke stropu. Stropní krytka je později přišroubována k základní desce.

Připojte napájení (oranžový / bílý vodič) a sběrnici Tree (zelený / zeleno-bílý vodič).

Potom našroubujte svítidlo na základní desku. Ujistěte se, že nejsou přimáčknuty žádné kabely.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Závěsné světlo RGBW Tree Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Závěsné světlo RGBW Tree

Datasheet Závěsné světlo RGBW Tree US

Datasheet Závěsné světlo RGBW Tree Vienna Edition