Závěsné světlo RGBW Tree

LED Pendulum Slim RGBW Tree je trubkovité závěsné svítidlo s teplým bílým a barevným světlem pro napájení 24VDC. Připojení k Miniserveru probíhá pomocí technologie Loxone Tree.

Datasheet Závěsné světlo RGBW Tree

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

V případě potřeby zkraťte připojovací kabel na požadovanou délku.

Připevněte základní desku ke stropu. Stropní krytka je později přišroubována k základní desce.

Připojte napájení (oranžový / bílý vodič) a sběrnici Tree (zelený / zeleno-bílý vodič).

Potom našroubujte svítidlo na základní desku. Ujistěte se, že nejsou přimáčknuty žádné kabely.


Zprovoznění

U světel je aktivní režim uvedení do provozu, když jsou zařízení napájena a ještě nebyla spárována.
V tomto režimu zařízení indikuje, zda bylo správně připojeno, a pokud je připojení úspěšné, poskytuje osvětlení, dokud není spárováno.

Tato funkce je podporována od verze Loxone Config 14.0.3.28, v závislosti na firmwaru zařízení.

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Tree komunikace a úbytek napětí

Pokud proud protékající vodičem GND způsobí příliš vysoký úbytek napětí, ovlivní tento rozdíl potenciálů také tree komunikaci.
Tento problém lze vyřešit rozdělením spotřebičů s vyšším výkonem na delší vzdálenosti do několika napájecích vodičů nebo použitím napájecího vodiče s vyšším průřezem, případně napájením v blízkosti spotřebičů.
U stávajících instalací často stačí k odstranění rozdílu potenciálů zdvojnásobit průřez GND vodiče.


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Závěsné světlo RGBW Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Závěsné světlo RGBW Tree

Datasheet Závěsné světlo RGBW Tree US

Datasheet LED Pendulum Slim RGBW Tree Gold