Závěsné světlo RGBW Tree

LED Pendulum Slim RGBW Tree je trubkovité závěsné svítidlo s teplým bílým a barevným světlem pro napájení 24VDC. Připojení k Miniserveru probíhá pomocí technologie Loxone Tree.

Datový list Závěsné světlo RGBW Tree

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

V případě potřeby zkraťte připojovací kabel na požadovanou délku.

Připevněte základní desku ke stropu. Stropní krytka je později přišroubována k základní desce.

Připojte napájení (oranžový / bílý vodič) a sběrnici Tree (zelený / zeleno-bílý vodič).

Potom našroubujte svítidlo na základní desku. Ujistěte se, že nejsou přimáčknuty žádné kabely.


Zprovoznění

Poté postupujte podle procesu učení


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Závěsné světlo RGBW Tree Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Typ aktoru Používat zařízení se standardními aktory nebo Smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy nabíhání a fungují pouze s blokem Ovládání osvětlení V2.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Závěsné světlo RGBW Tree

Datový list Závěsné světlo RGBW Tree US