Záplavový senzor Air

Loxone Záplavový senzor Air je bezdrátový senzor se dvěma kontakty na spodní straně. Čidlo se vypne, když kontakty přijdou do kontaktu s vodivou tekutinou. To umožňuje monitorování vstupu a výstupu vody v interiéru.

Datasheet senzor úniku vody Air

Obsah


Montáž

Pokud dva kontakty na spodní straně senzoru přijdou do kontaktu s vodou, senzor se aktivuje.

Pokud je snímač potopen pod vodou, nebude již funkční a musí být vyměněn za nový. Při připojování se proto ujistěte, že senzor v není každodenním životě vystaven přímému styku s vodou, například při čištění podlahy.
Při montáži na kovové podklady může dojít ke značnému snížení dosahu.

Zprovoznění

Učící režim se u nového zařízení spustí automaticky po vložení baterie. vyznačuje se tím, že stavová LED zařízení začne blikat (červená/zelená/oranžová).

Poté postupujte podle postupu párování

Pokud chcete režim učení aktivovat ručně, ihned po vložení baterie stiskněte učící tlačítko na min. 5 sekund. Učící tlačítko se nachází v horní části zařízení.


Výměna baterie

Použitím bílého tlačítka jako posuvníku vysuňte baterii na stranu. Poté vložte novou lithiovou baterii CR2032. Ujistěte se, že je baterie zcela zasunuta do zařízení, aby bylo možné tlačítko znovu správně používat.


Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Vstup 1 Použití učícího tlačítka jako vstup 0/1
Kontakt Vstup je aktivní, když je detekována voda 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Záplavový senzor Air Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
-
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Bezpečnostní pokyny

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet senzor úniku vody Air