Wiping relé

Časově nastavitelný impuls na výstupu.

FUNKCE

Po náběžné hraně na vstup (Tr), je výstup (Q) po dobu trvání výstupního impulsu (TH) aktivován. V případě, že je vstup (Tr) aktivní déle, než je doba trvání výstupního impulsu (TH), je výstup (Q) aktivní pouze po dobu (TH). Výstupní impuls (TH) je s každou náběžnou hranou na vstupu (Tr) resetován.

casovy diagram wiping rele

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.