Wiping relé spuštěné impulzem

Nastavitelná série impulsů na výstupu.

Funkce

wiping rele spoustene impulsemImpulz na vstup (Tr) spustí nastavený počet parametrizovaných impulzů na výstupu. Parametry (TH) a (TL) slouží k nastavení výstupní doby zapnutí a vypnutí výstupu (Q). Počet opakování je možné nastavit pomocí parametru (N). S každou náběžnou hranou na vstup (Tr), je restartováno časování a výstup (Q) se restartuje.

Je-li vstup (R) aktivní, časovač se vynuluje a výstup (Q) je deaktivován. Teprve po nové náběžné hraně na vstup (Tr), je restartováno měření času.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

Příklady

Počet cyklů N = 2

wiping pocet cyklu

Počet cyklů 2 – nově spuštěno

wiping pocet cyklu 2