Webpage

Přidání stránky přímo do vizualizace.

FUNKCE

Funkční blok „Webová stránka“ přidejte do programovacího softwaru Loxone Config. Po kliknutí na funkční blok můžete ve vlastnostech bloku nastavit URL adresu pro danou webovou stránku.

webova stranka blok

Máte možnost zadat 4 různé druhy adres:

Interní URL adresa s nízkým rozlišením: Adresa, na kterou se připojujete z lokální adresy s nízkým rozlišením.
Interní URL adresa s vysokým rozlišením: Adresa, na kterou se připojujete z lokální adresy s vysokým rozlišením.
Externí URL adresa s nízkým rozlišením: Adresa, na kterou se připojujete z veřejné adresy s nízkým rozlišením.
Externí URL adresa s vysokým rozlišením: Adresa, na kterou se připojujete z veřejné adresy s vysokým rozlišením.
Adresa musí být uvedena v následujícím formátu:
htttp://www.loxone.com

Pro zařízení se systémem Android není nastaveno pevné rozlišení zobrazení, protože neexistuje žádný standard pro rozlišení u zařízení s tímto systémem. Velikost zobrazení je maximálně využito v závislosti na velikosti displeje u Vašeho Android zařízení. Pro iOS zařízení jsou k dispozici následující rozlišením.

  • iPhone 3,5″: 320 x 420
  • iPhone 4″: 320 x 508
  • iPad: 600 x 640

webova stranka rozhrani