Weather Service

Přidání do programu

Aby bylo možné Weather Service používat, je nutné do programu nejprve vložit Loxone počasí.

Pro vložení označte prosím v okně periférií název dokumentu a v záložce obecné naleznete možnost Loxone počasí. Klikněte na tlačítko a zkontrolujte přidání ve stromě periférií.

Přidání Loxone Weather service do programu

Aby byla data relevatní k Vaší pozici, je nutné správně vyplnit místo a geografické umístění. Knikněte na vlastnosti dokumentu a zde prosím vyplňte vaše umístění. Jakmile správně zadáte město (popřípadě PSČ nebo ulici), geokordinační data se vyplní automaticky.

Mimo to zde můžete nastavovat jednotky týkající se počasí.

Loxone Config vložení dat o počasí

Po aktivaci předplatného musíte uložit do Miniserveru, aby se aktivoval příjem dat na Miniserveru. Pokud tak nebude učiněno, budou se data přijímat až od následujího dne.

K dispozici jsou následující údaje o počasí

Teplota
Rosný bod
Relativní vlhkost vzduchu
Rychlost větru
Směr větru
Nárazy větru
Typ počasí1 – 29 = hlášky o počasí (oblačno, …)
Atmosferický tlak
Čas dat o počasíPoslední čas příjmu dat
Čas předpovědi počasíPoslední čas předpovědi
Chyba dat o počasíAktivní, pokud dojde k chybě
Chyba předpovědiAktivní, pokud dojde k chybě
Vnímaná teplota
ZářeníPotenciál možného záření (solární konstanta) se udává ve třídách.
Třída 0: 0-20%
Třída 1: 20-40%
Třída 2: 40-60%
Třída 3: 60-100%100% odpovídá SC=1376 W/m2

Aktuální data budou aktualizována ke každé celé hodině (+ 5 až 10 minut). Předpověď se aktualizuje 4x za den – ve 2 hodiny, v 8 hodin, ve 14 hodin a ve 20 hodin (+ 10 až 40 minut).

Při restartu Miniserveru se data i předpověď aktualizují ihned.

Dodatečná data o počasí

Díky Loxone Weather Service se můžete dotazovat na další data o počasí. Mimo to můžete pracovat i s předpovědí počasí.

Pro vložení datového bodu počasí klikněte ve stromě periférií na položku Server počasí. Nahoře vpravo potom přidejte položku Data o počasí. Přidá se nový objekt do stromové struktury.

Loxone Config data o počasí

Ve vlastnostech nového objektu pak můžete zvolit požadovaný datový typ.

weather service datový typ

Mimo to také můžete určit čas, popřípadě offset. Tak se můžete například dotazovat na teplotu následující den v 11:00 nebo na sílu větru za hodinu.

weather service čas

Chyby

Pokud Váš Miniserver i přes aktivaci nepřijímá data o počasí, podívejte se prosím na tento odkaz ohledně odstraňování chyb.

Pokud nepřicházejí žádná data z časového serveru, budou se zobrazovat data, která byla dostupná doposud. Pokud nejsou dostupná žádná data, zobrazí se 999999.

Pokud dojde ke změně geokordinačních dat více než 1x za den, bdue služba počasí na 24 hodin zablokována.