Wallbox Tree

Loxone Wallbox je nabíjecí stanice pro elektromobily, která umožňuje dynamické nabíjení od 1,38 kW do 11 kW.
Pomocí robustního rozhraní Tree je zařízení integrováno do systému Loxone a poskytuje veškerou volnost pro správu energie.
Pro záznam elektrické energie lze na integrovanou DIN lištu snadno namontovat elektroměr a připojit jej k rozhraní Modbus v zařízení.
Namontujte produkty jako NFC Code Touch, Touch Pure Flex,... pro nastavení režimu nabíjení nebo provedení jiného ovládání.

Datasheet Wallbox 11kW 16A Tree

Obsah


Montáž

Připevněte montážní rám ve svislé poloze podle obrázku na čtyřech místech přišroubováním k pevnému povrchu. Šrouby a upevňovací materiál zvolte v závislosti na povrchu:

Poté vložte Wallbox do horní části montážního rámu a dole jej utáhněte dvěma dodanými šrouby:

Poté se připojí síťové napájení:

Kromě toho musí být zařízení připojeno k napájení 24 V a datovým linkám Tree.
Pokud je použit zásuvný modul, musí být také připojen k 24 V a linkám Tree:

Volitelně lze připojit a nainstalovat měřič spotřeby energie:

Poté se nasadí průhledný přední panel. Pokud se používá, musí být připojovací vodiče pro zásuvný modul vyvedeny otvorem na přední straně. Průhledný čelní panel se upevní pomocí 6 přiložených šroubů:

U volitelného zásuvného modulu se jeho montážní rám nejprve přišroubuje k přednímu panelu, poté se modul připojí a vloží do rámu:

Nakonec se nasadí ozdobný kryt a na okrajích se zacvakne:

Poté se zapne napájecí napětí (síťové napětí a 24 V), Wallbox po krátké době oranžově zabliká, pokud je připojení k Miniserveru úspěšné a je připraven ke spárování.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování


LED Status

Stavová LED Popis

Zařízení bylo právě spárováno nebo restartováno a je nyní online.
Zobrazuje se pouze jednou.

Připojení k Miniserveru je v pořádku, ale zařízení nebylo spárováno.

Zařízení se nemůže připojit k Miniserveru přes Tree rozhraní.

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

V pohotovostním režimu nebo při nabíjení nedošlo k žádným incidentům.
Pokud se kontrolka LED vůbec nerozsvítí, zařízení není napájeno.

Nabíjení zahájeno.
Zobrazí se pouze na 30 s.

Nabíjení pozastaveno.
Zobrazí se pouze na 30 s.

Chyba při nabíjení.

Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Wallbox Tree Digital 0/1
Systémová teplota °
Chyba při nabíjení Digital 0/1
Chybný proud Digital 0/1
Charging error Hlásí chybu při nabíjení. - -
Fault current Hlásí nesprávný proud. - -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Dokumenty

Datasheet Wallbox 11kW 16A Tree
Datasheet Wallbox 7.4kW 32A Tree