Wallbox 11kW 16A Air

Loxone Wallbox je nabíjecí stanice, která umožňuje dynamické nabíjení od 1,38 kW do 11 kW pro elektromobily.

Díky robustnímu rozhraní Air je zařízení integrováno do systému Loxone a poskytuje veškerou volnost při řízení spotřeby energie.
Pro záznam elektrické energie lze na integrovanou lištu DIN snadno namontovat elektroměr a připojit jej k rozhraní Modbus v zařízení.
Volitelně lze přímo na zařízení namontovat produkty jako NFC Code Touch, Touch Pure Flex,... pro nastavení režimu nabíjení nebo provedení jiného ovládání.

Datasheet Wallbox 11kW 16A Air

Obsah


Montáž

Připevněte Wallbox ve svislé poloze podle obrázku přišroubováním k pevnému povrchu. Šrouby a upevňovací materiál zvolte v závislosti na povrchu:

Poté se připojí síťové napájení:

Pokud je použit zásuvný modul, může být napájen přes 24V výstup:

Volitelně lze připojit a nainstalovat měřič spotřeby energie:

Poté se nasadí průhledný přední panel. Pokud se používá, musí být připojovací vodiče pro zásuvný modul vyvedeny otvorem na přední straně. Průhledný čelní panel se upevní pomocí 6 přiložených šroubů:

U volitelného zásuvného modulu se jeho montážní rám nejprve přišroubuje k přednímu panelu, poté se modul připojí a vloží do rámu:

Nakonec se nasadí ozdobný kryt a na okrajích se zacvakne:

Poté se zapne síťové napětí a Wallbox je připraven ke spárování.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování


Programování

Loxone Wallbox se programuje a nastavuje pomocí funkčního bloku Wallbox v Loxone Config:


Stav LED

Stavová LED Popis

Zařízení je v režimu párování a je připraveno ke spárování.

Zařízení bylo právě spárováno nebo restartováno a je nyní online.
Zobrazuje se pouze jednou.

Zařízení nemůže navázat spojení s Miniserverem prostřednictvím bezdrátového rozhraní Air nebo již není spárováno.

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

V pohotovostním režimu nebo při nabíjení nedošlo k žádným incidentům.
Pokud se kontrolka LED vůbec nerozsvítí, zařízení není napájeno.

Nabíjení zahájeno.
Zobrazí se pouze na 30 s.

Nabíjení pozastaveno.
Zobrazí se pouze na 30 s.

Chyba při nabíjení.

Povrchové vedení kabelů

Pokud jsou přívodní kabely vedeny ke skříňce Wallbox na povrchu, lze k tomuto účelu namontovat na vyznačená místa další kabelové průchodky:

Případně lze kabely vést zespodu pod montážním rámem. Pro tento účel je třeba na vyznačených místech vytvořit vhodný výřez pro použité kabely:


Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Charging error Hlásí chybu při nabíjení. - 0/1
Fault current Hlásí chybný proud. - 0/1
Online status Wallbox Air Digital 0/1
Systémová teplota °
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Dokumenty

Datasheet Wallbox 11kW 16A Air