Wallbox 11kW 16A Air

Loxone Wallbox je nabíjecí stanice, která umožňuje dynamické nabíjení od 1,38 kW do 11 kW pro elektromobily.

Díky robustnímu rozhraní Air je zařízení integrováno do systému Loxone a poskytuje veškerou volnost při řízení spotřeby energie.
Pro záznam elektrické energie lze na integrovanou lištu DIN snadno namontovat elektroměr a připojit jej k rozhraní Modbus v zařízení.
Volitelně lze přímo na zařízení namontovat produkty jako NFC Code Touch, Touch Pure Flex,... pro nastavení režimu nabíjení nebo provedení jiného ovládání.

Datasheet Wallbox 11kW 16A Air

Obsah


Montáž

Po montáži se zapne napájení ze sítě a Wallbox je připraven ke spárování.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování


Programování

Loxone Wallbox se programuje a nastavuje pomocí funkčního bloku Wallbox v Loxone Config:


Stav LED

Stavová LED Popis

Zařízení je v režimu párování a je připraveno ke spárování.

Zařízení bylo právě spárováno nebo restartováno a nyní je online.

Zařízení nemůže navázat spojení s Miniserverem prostřednictvím bezdrátového rozhraní Air nebo již není spárováno.

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

Nabíjení zahájeno.

Nabíjení pozastaveno.

Chyba při nabíjení.

Nabíjecí kabel

Pokud je nutné vyměnit nabíjecí kabel, musí být instalován a testován odborníkem v souladu s národními předpisy.
Pro tento účel musí být použit nabíjecí kabel se stejnými vlastnostmi; může být také kratší nebo delší (max. 7,5 m).
Prodlužování nabíjecího kabelu jiným způsobem není povoleno.


Aktory

Krátký popis Popis
API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Charging error Hlásí chybu při nabíjení. - 0/1
Fault current Hlásí chybný proud. - 0/1
Online status Wallbox Air Digital 0/1
Systémová teplota °
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Serial number of Air device -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.


Dokumenty

Datasheet Wallbox 11kW 16A Air

Teploty tepelného vypnutí