Wallbox 7.4kW 32A Air

Loxone Wallbox je nabíjecí stanice, která umožňuje dynamické nabíjení od 1,38 kW do 7,4 kW pro elektromobily.

Díky robustnímu rozhraní Air je zařízení integrováno do systému Loxone a poskytuje veškerou volnost při řízení spotřeby energie.
Pro záznam elektrické energie lze na integrovanou lištu DIN snadno namontovat elektroměr a připojit jej k rozhraní Modbus v zařízení.
Volitelně lze přímo na zařízení namontovat produkty jako NFC Code Touch, Touch Pure Flex,... pro nastavení režimu nabíjení nebo provedení jiného ovládání.

Datasheet Wallbox 7,4 kW 32A Air

Obsah


Montáž

Wallbox připevněte vertikálně přišroubováním na pevný, rovný a uzavřený povrch.
Vyberte šrouby a upevňovací materiál podle povrchu.
Ujistěte se, že montážní rám spočívá na povrchu v rovině bez mezer.

Po montáži se zapne napájení ze sítě a Wallbox je připraven ke spárování.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.


Programování

Loxone Wallbox se programuje a nastavuje pomocí funkčního bloku Wallbox v Loxone Config:


Stav LED

Stavová LED Popis

Zařízení je v režimuspárování, připraveno k párování.

Zařízení bylo právě spárováno nebo bylo restartováno a nyní je online.

Zařízení nemůže navázat spojení s Miniserverem prostřednictvím bezdrátového rozhraní Air nebo již není spárováno.

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

Nabíjení zahájeno.

Nabíjení pozastaveno.

Chyba nabíjení.

Nabíjecí kabel

Pokud je nutné vyměnit nabíjecí kabel, musí být instalován a testován odborníkem v souladu s národními předpisy.
Pro tento účel musí být použit nabíjecí kabel se stejnými vlastnostmi; může být také kratší nebo delší (max. 7,5 m).
Prodlužování nabíjecího kabelu jiným způsobem není povoleno.


Omezení nabíjecího výkonu

Loxone Wallbox dokáže omezit nabíjecí výkon tím, že do vozidla přenáší povolený maximální proud.

Následující diagram ukazuje vztah mezi zadaným cílovým nabíjecím výkonem (Tp) a možným nabíjecím výkonem:

Skutečný výkon dosažený během nabíjení závisí také na vozidle, napájecím napětí a úrovni nabití baterie. Proto může být vyšší nebo výrazně nižší než cílový nabíjecí výkon.


Testování wallboxu

Poznámka k testování Wallboxu pomocí testerů EVSE:
Vzhledem k testování interního snímače zbytkového proudu je při přepnutí z polohy B (vozidlo připojeno) do polohy C (vozidlo připraveno k nabíjení) vyžadována čekací doba nejméně 10 sekund. Rovněž musí být povolen přívod nabíjecího proudu pro proces nabíjení do wallboxu. V opačném případě může dojít k neznámé chybě nabíjení.


Aktory

Krátký popis Popis
API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Charging error Hlásí chybu při nabíjení. - 0/1
Fault current Hlásí chybný proud. - 0/1
Online status Wallbox Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Montáž provádějte pouze na pevném, rovném a uzavřeném povrchu.

Výběr průřezů vodičů a přidružených zařízení pro ochranu proti přetížení je dán národními a mezinárodními normami a pokyny pro instalaci. To vyžaduje výběr průřezu vodiče vhodného pro jmenovitý proud zatížení, stejně jako zohlednění izolačního materiálu kabelu, způsobu instalace a okolní teploty.


Dokumenty

Datasheet Wallbox 7,4 kW 32A Air

Teploty tepelného vypnutí