Vzorec

S tímto modulem lze realizovat matematické výpočtové úkoly. Vzorec lze vypočítat s maximálně 4 analogovými hodnotami, které jsou k dispozici na výstupu. Příkladem aplikace je výpočet úrovně naplnění vodní nádrže. Vzorec je definován ve vlastnostech bloku.

Obsah


Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
R Result Výsledek
E Error Například při zakázané aritmetické operaci. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
I1-4 Value 1-4 Tuto hodnotu lze použít ve vzorci. Ve vlastnostech lze také přiřadit pevnou hodnotu. 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Vzorec 4 vstupy odpovídají označení I1,I2,I3,I4.

K dispozici jsou následující operace: +,-,*,/,^

K dispozici jsou tyto funkce: PI, ABS, SQRT, LN, LOG, EXP, SIN, COS, TAN, ARCSIN, ARCCOS, ARCTAN, SINH, COSH, TANH, RAD, DEG, SIGN, INT, IF

Úhlové funkce pracují v radiánech, vstupní hodnoty ve stupních musí být nejprve převedeny, např. SIN (RAD (I1))

Např.: (I1+(I2*0,005))/sin(I3)
-
Podporované funkce

+ : Sčítání

- : Odčítání

* : Násobení

/ : Dělení

^ : Umocňování x^n

PI : Pí (~3,14)

ABS : Absolutní hodnota ABS(I1) => |I1|

SQRT : Odmocňování SQRT(I1)

LN : Přirozený logaritmus o základu e LN(I1)

LOG : Logický logaritmus o základu 10 LOG(I1)

EXP : Exponenciální funkce EXP(I1) => e^I1

SIN : Sinus SIN(I1)

COS : Cosinus COS(I1)

TAN : Tangens TAN(I1)

ARCSIN : Arkus Sinus ARCSIN(I1)

ARCCOS : Arkus Cosinus ARCCOS(I1)

ARCTAN : Arkus Tangens ARCTAN(I1)

SINH : Hyperbolický Sinus SINH(I1)

COSH : Hyperbolický Cosinus COSH(I1)

TANH : Hyperbolický Tangens TANH(I1)

RAD : Radián (360°=2PI)

DEG : Degree (360°)

SIGN : Funkce Signum (funkce Sign) SIGN(I1)

INT : Funkce celých čísel (odstraňuje desetinná místa) INT(I1)

IF : Funkce If, příklady:
IF(I1 > 0;1;0)
IF(I1==0;0;1)