Výběrový vypínač

Zvyšování/snižování analogové hodnoty na výstupu.

FUNKCE

Při každém impulsu na vstup (+) je výstupní hodnota (AQ) zvýšena o hodnotu (SI). Je-li vstup (+) držen v log. 1, pak je výstup (AQ) v závislosti na nastaveném parametru rychlosti opakování (Rr) změněn.

Rozsah hodnot na výstupu (AQ) je dán parametry (Mi) (minimální hodnota) a (Ma) (maximální hodnota).

V případě, že je aktivován vstup (P), pak se hodnota výstupu (AQ) rovná hodnotě přivedené na vstup (P). Je-li například na vstupu (P) hodnota 5, na výstupu (AQ) je také hodnota 5.

Přivedením impulsu na vstup reset (R), je výstup (AQ) nastaven na standardní hodnotu (D).

Pokud je vstup (Dis) (dětská pojistka) aktivován, pak jsou vstupy bloku zakázány. Tento funkční blok je možné ovládat přes vizualizaci.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.