Virtuální status

Virtuální status se používá k zobrazení hodnot v uživatelském rozhraní.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis
I Input Vstup

Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Použít jako digitální vstup Analogový vstup bude použit jako digitální vstup, je-li zaškrtnuto. -
Příklad programování

V tomto příkladu se z hodnoty teploty nejprve vytvoří klouzavý průměr, který se poté zobrazí v uživatelském rozhraní prostřednictvím Virtuálního statust.

Aktivace statistik ve virtuálním stavu má tu výhodu, že data zůstanou uložena, pokud se změní senzor nebo logika před blokem.