Vícenásobný klik

Vícefunkční tlačítko s až čtyřmi funkcemi, pulz po kliknutí
Vícenásobný klik určuje, zda bylo tlačítko stisknuto jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát.
Můžete tak například vytvořit funkci, kde trojklik provede jinou funkci než dvojklik.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tr Trigger V závislosti na počtu kliknutí vyšle na výstup impuls (1C-4C). 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
1C Pulse on single-click Pulzuje při jediném kliknutí po dobu nastavenou v parametru (On). 0/1
2C Pulse on double-click Puls při dvojím kliknutí po dobu nastavenou v parametru (On). 0/1
3C Pulse on triple-click Pulzuje při trojitém kliknutí po dobu nastavenou v parametru (On). 0/1
4C Pulse on quad-click Puls při čtyřkliknutí po dobu nastavenou v parametru (On). 0/1
V Value triggered output Nastavuje hodnotu (V1c-V4c) spouštěného výstupu.
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
Tmc Time multi-click Maximální doba mezi dvěma impulsy, která se počítá jako vícenásobné kliknutí. s 0...∞ 0,35
On On-duration of output (1C-4C) s 0...∞ 0,1
V1c Value for single-click - 1
V2c Value for double-click - 2
V3c Value for triple-click - 3
V4c Value for quad-click - 4