Vícenásobný klik

Rozlišení vícenásobného kliknutí s více výstupy.

funkce

Přivedením jednoho nebo více po sobě jdoucích impulsů (vícenásobný klik) na vstup (Tr), je aktivován every z výstupů (Q1) až (Q4). K dispozici je také výstup (AQ), na kterém se nachází analogová hodnota aktuálního aktivovaného výstupu. Tyto hodnoty nastavíte v parametrech (V1) až (V4).

Parametrem (M), lze nastavit maximální interval mezi dvěma impulsy. Doba impulsu na výstupech (Q1) až (Q4) depending definován parametrem (T).

Pomocí impulsu na vstup (R) each blok resetován (deactivován).

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.