Validace

Ověřování rozsahu hodnot a sledování signálu pomocí „Validace“.

Základní funkce

Validace slouží k omezení povoleného rozsahu signálu. V některých situacích se na výstupu může objevit hodnota, která by způsobila zkreslení nebo omezení správné funkčnosti systému. Validaci je vhodné použít například pro teplotní senzory. Při závadě nebo ztrátě komunikace se senzorem se automaticky na výstupu nastaví předem definovaná hodnota.

Chcete-li použít ověřování pomocí „Validace“, musíte tuto funkci ve vlastnostech příslušného vstupu nejdříve povolit.

validace aktivace

Měřená hodnota je na analogovém výstupu AQ po celou dobu, pokud je signál v rozsahu definovaném parametry Minimální a Maximální hodnota. Při překročení nastaveného rozsahu se výstup AQ nastaví na Standardní hodnotu a dojde k aktivaci výstupu Q. Ten je možné využít například pro odeslání chybového hlášení na email.

validace vystup

Hodnota na analogovém výstupu AQ je po celou dobu, pokud je signál v přípustném rozsahu. Při překročení nastaveného rozsahu se výstup AQ nastaví na Standardní hodnotu a výstup Q se automaticky aktivuje.

validace krivka