Tree to Air Bridge

Tree to Air Bridge umožňuje připojení celé řady zařízení v případě, že není je třeba rozšířit Air signál a stávající z Air Base Extensionu nedostačuje. Zařízení se připojuje na Tree rozhraní, má kompaktní rozměry a disponuje integrovanou anténou. Vzhledem k omezení 50 zařízení na Tree větev je možné na Tree to Air Bridge napojit až 49 zařízení.

Hodí se na místa, kde již nestačí síla signálu Air Base Extensionu, ale je možné se připojit na Tree větev.

<b2>Datový list Tree to Air Bridge3</b4>

Obsah


Zprovoznění

Instalace Tree to Air Bridge se provádí do vhodné instalační krabice.

Připojte napájení a Tree kabeláž.

Pro co nejlepší příjem signálu se ujistěte, že zařízení není nainstalované v plechovém obalu.

Po připojení napájení se Tree to Air Bridge spustí. Jeho stavové LED diody blikají při správném zapojení (spojení s Miniserverem) chvíli oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Naučení Air zařízení

Na Tree to Air Bridge lze naučit až 49 zařízení Air. Pokud se na větvi Tree používají další zařízení Tree, počet možných zařízení Air se sníží. Maximální celkový počet zařízení Tree a Air včetně Tree to Air Bridge na jedné větvi je tedy vždy 50 zařízení.

Učení se provádí stejným způsobem jako u Air Base Extension.

Postupujte podle pokynů Pokyny pro učení Air zařízení.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Air Base Extension Digital
Kanál volný Air Base Extension Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Region (kanál) Zvolte odpovídající frekvenci pro Váš region
Dbejte prosím legislativních ustanovení!
-
Spouštět aktualizace Air zařízení samostatně Pouze jedno Air zařízení je aktualizováno ve stejnou dobu, což snižuje využití rádiového kanálu. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

<b2>Datový list Tree to Air Bridge3</b4>