Tree to Air Bridge

Tree to Air Bridge slouží k integraci různých zařízení vybavených bezdrátovou technologií Loxone Air. Připojuje se přes rozhraní Tree a má kompaktní design s integrovanou anténou. Vzhledem k omezení 50 zařízení na jednu větev Tree lze k Tree to Air Bridge spárovat až 49 zařízení Air.

Hodí se na místa, kde již nestačí síla signálu Air Base Extensionu, ale je možné se připojit na Tree větev.

Datasheet Tree to Air Bridge

Obsah


Zprovoznění

Instalace Tree to Air Bridge se provádí do vhodné instalační krabice.

Připojte napájení a Tree kabeláž.

Pro co nejlepší příjem signálu se ujistěte, že zařízení není nainstalované v plechovém obalu.

Po připojení napájení se Tree to Air Bridge spustí. Jeho stavové LED diody blikají při správném zapojení (spojení s Miniserverem) chvíli oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Párování zařízení Air

Na Tree to Air Bridge lze naučit až 49 zařízení Air. Pokud se na větvi Tree používají další zařízení Tree, počet možných zařízení Air se sníží. Maximální celkový počet zařízení Tree a Air včetně Tree to Air Bridge na jedné větvi je tedy vždy 50 zařízení.

Stejně jako Air Base Extension nefunguje Tree to Air Bridge jako opakovač. Pokud mají zařízení Air komunikovat se systémem prostřednictvím Tree to Air Bridge, musí s ním být spárována.

Pokyny pro párování zařízení Air.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Air Base Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Kanál volný Air Base Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Region (kanál) Zvolte odpovídající frekvenci pro Váš region
Dbejte prosím legislativních ustanovení!
-
Spouštět aktualizace Air zařízení samostatně Pouze jedno Air zařízení je aktualizováno ve stejnou dobu, což snižuje využití rádiového kanálu. -
Automatické párování Air zařízení do… Do tohoto data budou ručně přidaná zařízení Air se sériovým číslem spárována automaticky, jakmile budou nalezena. -
Šifrovací klíč Klíč pro 128bitové šifrování AES pro komunikaci Air. Hexadecimální, délka 32 bajtů. -
Obnova šifrovacího klíče Vytvoření nového šifrovacího klíče. Již naučená zařízení je třeba znovu naučit! -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno v elektrické skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Tree to Air Bridge