Tracker

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Funkce Tracker slouží pro zobrazení různých záznamů ve vizualizaci. V programování je možné použít více trackerů, kdy každý může mít 2-100 záznamů).

PROGRAMOVÁNÍ

Aby bylo možné tracker v programování používat, je nutné jej nejdříve přidat. K tomu klikněte v okně periférií na zprávy a v kontextové nabídce v horní části obrazovky klikněte na Tracker. Nyní jej vidíte pod „Zprávy“.

Ve vlastnostech trackeru je možné upravovat jeho chování (např. hodnota, která se má odeslat na náběžnou, resp. sestupnou hranu, počet záznamů, atp.). Standardně je možné tracker vidět přímo ve vizualizaci, kde jsou chronologicky zápisy dle nastavení.

Loxone_Config_tracker

Používání trackeru v programování je možné 2 způsoby:

  • Přímým spojením výstupu trackeru s nějakým funkčním blokem (popřípadě vstupem)
  • Vybráním trackeru přímo ve vlastnostech danného funkčního bloku a definice jeho chování

Config_blok_tracker