Tracker

Tracker se používá k zobrazení událostí v uživatelském rozhraní.

Obsah


Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. 2...100 -
Remanence Zachovat záznamy po restartu Miniserver - -
Příklad programování

Nejprve se v části Zprávy vytvoří nový tracker:

V následujícím příkladu dáme trackeru název "Access House" a objekt přetáhneme na programovací stránku.

V okně vlastností lze definovat text pro dva stavy digitálních hodnot nebo při změně analogové hodnoty, případně lze hodnoty analogových nebo textových výstupů zapsat do trackeru pomocí <v>.
Možno také nastavit maximální počet záznamů v trackeru.

Pokud je nyní v našem příkladu zadán dům, zobrazí se v uživatelském rozhraní s časovým razítkem, názvem sledované osoby a ID nebo jménem příslušné osoby, které je vypsáno z textového výstupu ověřovacího bloku.


Přiřadit logger, mailer, caller, tracker v okně vlastností

Alternativně lze v okně vlastností různých bloků přiřadit logger, mailer, caller a tracker.
Pro to je třeba pouze vytvořit příslušnou zprávu a definovat příjemce.
Výstupem je text nebo hodnota definovaná v bloku.