Touch Pure Tree

Loxone Touch Pure Tree disponuje pěti dotykovými body na skleněném povrchu, které umožňují ovládat nejdůležitější funkce v místnosti. Při dotyku tlačítka se ozve zvukové kliknutí, které potvrdí provedení akce.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce.

Rozvněž je integrován teplotní senzor a senzor vlhkosti. Pro orientační světlo můžete využít indikační diodu na spodní straně.

Upozorňujeme, že při měření vlhkosti dochází k určitému zpoždění kvůli pouzdru. Pro rychlou detekci změn vlhkosti je vhodnější Komfortní sensor.

Datasheet Touch Pure Tree

Obsah


Montáž

Nainstalujte montážní rám na požadované místo.

Připojte napájecí zdroj (oranžová/bílá svorka) a Tree komunikaci (zelená/bílá svorka). Pokud je zapojení správné (spojení s Tree Extension a Miniserverem je navázáno), krátce po zapnutí začne stavová LED blikat oranžově.

Montujte zařízení přichycením na montážní rám.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
T5 Kombinovaný vstup pro 5 dotykových bodů podle tlačítkového standardu Loxone. -
Temperature Poskytuje teplotu vzduchu. ° -40...125
Humidity Poskytuje vlhkost vzduchu. % 0...100
Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Orientation light Digitální výstup pro ovládání orientačního světla. 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Touch Pure Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Zobrazit tlačítko 1 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 4 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný technik v souladu se všemi platnými předpisy.

Zajistěte, aby byl přístroj chráněn před vodou.

Zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Touch Pure Tree

Datasheet Touch Pure Tree Gen. 1