Touch Pure Tree

Loxone Touch Pure Tree je tlačítko se skleněným povrchem, které disponuje 5 dotykovými ovládacími plochami. Při dotyku vydá tlačítko akustický potvrzovací signál.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce.

Rozvněž je integrován teplotní senzor a senzor vlhkosti. Pro orientační světlo můžete využít indikační diodu na spodní straně.

Nezapomeňte, že se senzor vlhkosti nachází uvnitř a při měření tedy dochází k jisté setrvačnosti (zpoždění). Pokud potřebujete měřit vlhkost opravdu rychle, doporučujeme použít Komfortní senzor, který má mřížkovaný kryt.

Datový list Touch Pure Tree

Obsah


Montáž

Upevněte montážní rám na požadované místo instalace.

Připojte napájení (oranžová / bílá svorka) a datové vedení Tree (zelená / bílá svorka). Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž správná (existuje připojení k Tree Extensionu / Miniserveru).

Připojte zařízení zacvaknutím na montážní rám.


Zprovoznění

Poté postupujte podle procesu učení


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
T5 kombinovaný vstup pro 5 dotykových bodů podle Loxone Tlačítkového standardu - -
Teplota Vrací naměřenou hodnotu aktuální teploty °
Vlhkost vzduchu Poskytuje naměřenou hodnotu aktuální vlhkosti %
T5 -
Aktory

Krátký popis Popis
Orientační osvětlení Digitální výstup pro ovládání orientačního osvětlení
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Touch Pure Tree Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Zobrazit tlačítko 1 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 4 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Touch Pure Tree

Datový list Touch Pure Tree Gen. 1