Touch Pure CO2 Tree

Strom Loxone Touch Pure CO2 Tree disponuje pěti dotykovými body na skleněném povrchu, které umožňují ovládat nejdůležitější funkce v místnosti. Po dotyku tlačítka se ozve zvukové kliknutí, které potvrdí provedení akce.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce.

Je také vybaven ovladatelným orientačním světlem a integrovaným senzorem měřícím teplotu, relativní vlhkost a CO2.

Upozorňujeme, že při měření vlhkosti dochází k určitému zpoždění kvůli pouzdru. Pro rychlou detekci změn vlhkosti je vhodnější Komfortní sensor.

Datasheet Touch Pure CO2 Tree

Obsah


Montáž

Nainstalujte montážní rám na požadované místo.

Připojte napájecí zdroj (oranžová/bílá svorka) a Tree komunikaci (zelená/bílá svorka). Pokud je zapojení správné (spojení s Tree Extension a Miniserverem je navázáno), krátce po zapnutí začne stavová LED blikat oranžově.

Montujte zařízení přichycením na montážní rám.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Kalibrace senzoru CO2

Senzor CO2 se automaticky kalibruje každý týden, pokud je po tuto dobu v nepřetržitém provozu.

Ruční kalibrace senzoru CO2 není nutná, ale lze ji provést pro speciální aplikace.
Pro tento úkon nejprve zajistěte, aby hodnota CO2 v místě měření byla co nejnižší a konstantní.
Nyní změřte hodnotu CO2 v místě měření vhodným měřicím přístrojem.
Hned poté přiřaďte naměřenou hodnotu senzoru pomocí příkazu zařízení nebo příkazu webové služby, v následujícím příkladu 450 ppm:

miniserver/dev/sys/wsdevice/název-zařízení-nebo-sériové-číslo/ForceRecalibration/450


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
T5 Kombinovaný vstup pro 5 dotykových bodů podle tlačítkového standardu Loxone. -
Temperature Poskytuje teplotu vzduchu. ° -40...125
Humidity Poskytuje vlhkost vzduchu. % 0...100
CO2 Poskytuje hodnotu CO2. ppm 0...40000
Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Orientation light Digitální výstup pro ovládání orientačního světla. 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Touch Pure CO2 Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Zobrazit tlačítko 1 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 4 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný technik v souladu se všemi platnými předpisy.

Zajistěte, aby byl přístroj chráněn před vodou.

Zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Touch Pure CO2 Tree