Touch Pure Air

Loxone Touch Pure je tlačítko se skleněným povrchem, na kterém je 5 dotykových bodů. Při dotyku následuje akustický potvrzovací signál.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce.

Také obsahuje integrovaný teplotní senzor a senzor vlhkosti.

Nezapomeňte, že se senzor vlhkosti nachází uvnitř a při měření tedy dochází k jisté setrvačnosti (zpoždění). Pokud potřebujete měřit vlhkost opravdu rychle, doporučujeme použít Komfortní senzor, který má mřížkovaný kryt.

Zařízení je možné napájet 2x AAA bateriemi anebo jej připojit na napájení. Pokud je napájeno externě, je možné použít i funkcí orientačního osvětlení.

Datový list Touch Pure Air

Obsah


Montáž

Upevněte montážní rám na požadované místo instalace. Poté vložte baterie nebo připojte napájení (oranžová / bílá svorka):


Zprovoznění

V továrním nastavením je zařízení po vložení baterií spuštěno v učícím režimu. Ten se vyznačuje blikajícími indikačními LED diodami (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud si přejete aktivovat učící režim ručně, stiskněte ihned po zapnutí napájení učící tlačítko na min. 5 sekund.


Výměna baterie

Při výměně baterií sejměte Touch Pure Air ze zdi. Na zadní straně jsou vloženy dvě AAA baterie. Vyjměte baterie a vložte nové. Poté se zařízení restartuje a stavová LED 3krát blikne zeleně. Pokud LED vůbec nebliká nebo je trvale (slabě) červená, baterie jsou vybité. Poznámka: Během normálního provozu LED dioda nesvítí.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
T5 kombinovaný vstup pro 5 dotykových bodů podle Loxone Tlačítkového standardu - -
Teplota Vrací naměřenou hodnotu aktuální teploty °
Vlhkost vzduchu Poskytuje naměřenou hodnotu aktuální vlhkosti %
T5 -
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky
Orientační osvětlení Tento výstup přepíná integrované orientační osvětlení.
Kvůli přílišné spotřebě energie funguje aktor pouze při externím 24V napájení.
Digital
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Touch Pure Air Digital -
Slabá baterie Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité.
Zařízení udává hodnoty tohoto senzoru pouze, pokud je napájeno bateriemi.
Digital -
Kapacita baterie Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií.
Pokud je zařízení napájeno externě 24V, je zde stále zobrazena hodnota 100.
%
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Zobrazit tlačítko 1 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 4 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko - - -
Cyklus odesílání [min] Dotazovací/odesílací cyklus teploty a vlhkosti (1-120 min, 0 = vyp) min 0...120 -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka - - -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Touch Pure Air