Touch Pure Air 1. generace

Loxone Touch Pure Air disponuje pěti dotykovými body na skleněném povrchu, které umožňují ovládat nejdůležitější funkce v místnosti. Při dotyku tlačítka se ozve zvukové kliknutí, které potvrdí provedení akce.

Velká centrální dotyková zóna je ideální pro ovládání osvětlení, zatímco rohové zóny jsou vhodné pro ovládání hudby a stínění. Je použito ovládání dle Loxone Tlačítkového standardu. Tlačítka lze také volně použít pro jiné funkce.

Také obsahuje integrovaný teplotní senzor a senzor vlhkosti.

Upozorňujeme, že při měření vlhkosti dochází k určitému zpoždění kvůli pouzdru. Pro rychlou detekci změn vlhkosti je vhodnější Komfortní sensor.

Datasheet Touch Pure Air Gen. 1

Obsah


Montáž

Připevněte montážní rámeček na požadované místo. Poté vložte baterie a spusťte proces učení. Nakonec připevněte zařízení k montážnímu rámečku.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po vložení baterie. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, stiskněte učící tlačítko ihned po vložení baterie na min. 5 sekund. Učící tlačítko se nachází na zadní straně zařízení.


Výměna baterie

Při výměně baterie sejměte Touch Air ze zdi. Na zadní straně je vložena lithiová baterie CR2450. Vyjměte baterii a vložte novou. Poté se zařízení spustí a stavová LED 3krát zabliká zeleně. Pokud LED vůbec nebliká nebo je trvale (slabě) červená, baterie je vybitá. Během normálního provozu LED dioda nesvítí.

Používejte prosím pouze lithiovou baterii od společnosti Loxone, protože pouze tak je zaručeno přesné uložení!

Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
T5 Kombinovaný vstup pro 5 dotykových bodů podle tlačítkového standardu Loxone. -
Teplota Vrací naměřenou hodnotu aktuální teploty °
Vlhkost vzduchu Poskytuje naměřenou hodnotu aktuální vlhkosti %
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Touch Pure Air 1. generace Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Zobrazit tlačítko 1 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 4 Použít jako separátní tlačítko - - -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko - - -
Cyklus přenosu Dotazovací/odesílací cyklus teploty a vlhkosti (1-120 min, 0 = vyp) min 0...120 -
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka - - -
Chování tlačítka Určuje chování při stisknutí tlačítka.
Puls: Vysílá puls při náběžné hraně
Zapnuto/Vypnuto: Vysílá zapnuto při vzestupné hraně a vypnuto při sestupné hraně, používá se pro dlouhé kliknutí.
- - -
Bezpečnostní pokyny

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Touch Pure Air Gen. 1