To-Do / Poznámka

To-Do je navržen tak, aby vám pomohl lépe vytvořit váš projekt. Tato funkce vám usnadní označit a najít funkce, které je v programu potřeba dodělat. To-Do poznámky jsou automaticky vytvořeny například při Automatickém programování. Pokud funkce nebo výstup z nějakého důvodu nemohl být zapojen během automatického programování, jsou automaticky vloženy To-Do poznámky. Ty označí bloky, které je nutné nastavit nebo dozapojit, pro jejich správnou funkci.

VYTVOŘENÍ To-Do

Pro vytvoření To-Do je potřeba vložit funkční blok Poznámka. To se jednoduše provede stisknutím klávesy F5 a vyhledáním textu „poznámka“ a vložením poznámky do stránky projektu. Poznámka může být editován dvojklikem na funkční blok.

Pro změnu poznámky na To-Do je nutné ve vlastnostech poznámky zaškrtnout volbu „To-Do“. Tato akce automaticky změní zařazení a barvu objektu. Text poznámky zůstane stejný.

To-Do

Pro zobrazení všech To-Do, klikněte na položku „Zobrazit To-Do“ v pásu karet v horní části okna programu.Pokud jsou v programu přidané To-Do, budou všechny zobrazeny ve stromové struktuře v okně programu.

Pomocí (X) ve vyhledávacím poli vy-resetujete filtr. Takže nebudou zobrazeny pouze To-Do poznámky, ale všechny funkční bloky. Pokud již To-Do nepotřebujete můžete je deaktivovat ve vlastnostech jednotlivých bloků, nebo jednoduše smazat.