Tlačítkový vypínač

Přeměna funkce vypínač na tlačítko.

Funkce

Impuls či aktivace na vstupu (Tr) vyvolá na výstupu (Q) impul o délce definované v parametru (T).

Při náběžné hraně vstupu (Tr) (z 0 na 1) je generován impuls na výstup (Qon). Na výstupu (Qoff) je generován impuls poté, jakmile proběhne sestupná hrana (z 1 na 0).
Pomocí parametru (T) lze nastavit dobu výstupního impulzu.

Vstup reset (R) přeruší impuls na výstupu (Q).

Vstup (O) funguje stejně jako vstup (Tr), ale negeneruje impuls na výstupu (Qoff).

casovy diagram