Tlačítko

POUŽITÍ

Tlačítko BETA může být použito pro vygenerování ipulsu pomocí Vizualizace popřípadě vlastní logikou.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

S náběžnou hranou signálu na vstup Tr nebo stiskem v aplikaci, se aktivuje výstup Q na předdefinovanou dobu parametrem T. Pokud během doby časovače aktivujete vstup znovu dojte k resetu časovače.

V momentě, kdy aktivujete vstup výstup Q je okamžitě deaktivován. Aktivní R má priotritu na vstupem Tr.

Při aktivním vstupu Dis, jsou oba vstupy (R+Tr) neaktivní, Tlačítko lze stále ovládat z aplikace.

Pokud parametr T=0 zůstává výstup Q aktivní pouze po stejnou dobu jako je aktivní vstup Tr

Vstup

Vstup Popis Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
Tr Spínač Sepne výstup a spustí časovač 0/1
R reset Vyresetuje výstup (Q). 0/1
Dis Zámek Zneaktivcní vstupy (R+Tr) , Tlačítko lze stále ovládat z aplikace. 0/1

Parametr

Parametr Popis Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
T Délka impulzu Nastavení délky impulzu s

Výstup

Výstup Popis Vysvětlení Rozsah hodnot Jendotky
Q Digitální výstup Je aktivní v momentě, kdy je impulz na Tr a vypíná  s uběhnutím doby T 0/1

V případě, že parametr T=0 a je stálý signál na vstupu Tr. Není možné funkční blok vypnout pomocí aplikace. Aktivací vstupu Dis deaktivujete výstup Q