Tlačítko

Zapnutí/vypnutí výstupu vstupním impulsem.

Funkce

Funkční blok TlačítkoPřivedením impulsu na vstup (Tr) aktivujete výstup (Q). Další impuls na vstup (Tr) výstup (Q) deaktivuje.

Pomocí impulsu na vstupu (O), lze výstup (Q) pouze aktivovat.

Impuls na vstupu (R) slouží jako Reset (výstup (Q) bude vypnut).

Je-li vstup (Dis) aktivován, jsou vstupy do tlačítka deaktivovány (dětská pojistka). Přesto máte možnost ovládání přes vizualizaci.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

casovy diagram tlacitko