Tesla Powerwall

Umožňuje integraci zařízení Tesla Powerwall a poskytuje několik stavových vstupů.

Pro použití je vyžadován účet Tesla! Miniserver Gen. 1 není podporován.

Obsah


Konfigurace

Nastavení

Chcete-li do programu přidat zařízení Tesla Powerwall, klikněte na kartě "Periferie" na položku "Síťové periferie", poté na položku "Přidat síťové zařízení" a vyberte možnost "Tesla Powerwall". Nebo jej můžete rychle přidat kliknutím na klávesu F5 a vyhledáním položky 'Tesla Powerwall'.

V nastavení Tesla Powerwall AddOn zadejte lokální IP adresu nebo hostname zařízení Powerwall.

Ověřování

K lokálnímu připojení k zařízení jsou vyžadovány přihlašovací údaje. V nastavení zadejte e-mailovou adresu registrovanou k účtu Tesla a místní heslo k zařízení Tesla Powerwall. Výchozí heslo je posledních 5 znaků hesla Tesla Gateway.

Pokud se po uložení do Miniserveru změní stav zařízení Tesla Powerwall na zelený, připojení bylo úspěšně navázáno.

The Tesla Powerwall calculates the energy values imbalanced (phase specific). Connect only the power input to the meter blocks to let the Meter block calculate the energy.

Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Stav nabití baterie Aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Odpojeno od sítě Aktivuje se, pokud je odpojena síť. Digital 0/1
Výkon sítě Aktuální výkon sítě. Kladné hodnoty znamenají nákup ze sítě, záporné hodnoty znamenají prodej do sítě. kW -2147483648...2147483647
Výkon baterie Aktuální výkon baterie. Kladné hodnoty znamenají odběr z baterie, záporné hodnoty znamenají nabíjení do baterie. kW -2147483648...2147483647
Výkon produkce Současný výkon solární produkce. kW -2147483648...2147483647
Výkon zátěže Aktuální výkon domácnosti (zátěže). kW -2147483648...2147483647
Energie odebraná ze sítě Celková energie odebraná ze sítě. kWh -2147483648...2147483647
Energie dodaná do sítě Celková energie dodaná do sítě. kWh -2147483648...2147483647
Vyrobená solární energie Celková vyrobená solární energie. kWh -2147483648...2147483647
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Tesla Powerwall Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Adresa IP adresa nebo hostname zařízení v lokální síti. -
E-Mail Emailová adresa, která se používá pro účet Tesla. -
Heslo Heslo pro místní ověřování v zařízení. Pokud není heslo změněno ručně, skládá se z posledních 5 symbolů hesla gateway. -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -