Tablet

Pro správu tabletů s operačním systémem Android a iPad s Miniserverem je lze integrovat podobně jako zařízení Air nebo Tree.

Pomocí tohoto funkčního bloku lze dále integrovat spravované tablety.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Ds Default screen Vstup lze použít ke spuštění zadané výchozí obrazovky na tabletu spuštěním tohoto vstupu. 0/1
P Presence Dokud je vstup aktivní, displej zůstává zapnutý a šetřič obrazovky vypnutý, i když je tablet nečinný a nedochází k žádné interakci uživatele. 0/1
Dnd Do not disturb Všechna oznámení budou ztlumena. Úplně ztlumí displej, dokud nedojde k interakci s uživatelem. Má přednost před vstupem (P). 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
DBr Current display brightness Aktuální jas displeje % 0...100
Cac Charging active Zapnuto při nabíjení - 0/1
Blvl Battery level Aktuální stav baterie % 0...100
Ui User interaction Zůstává zapnutý po celou dobu používání tabletu. Vypne se po uplynutí doby překročení interakce uživatele. - 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
DBr Display brightness Určuje jas displeje. % 0...100 80
SBr Screensaver brightness Určuje jas displeje při zapnutém spořiči obrazovky. % 0...100 10
Příklad programování

Zobrazení aplikace na tabletu lze upravit v okně vlastností:

V tomto příkladu se tablet přepne zpět na definovanou výchozí obrazovku, když uživatel opustí místnost a zavře dveře.
Je-li aktivní definovaný provozní režim "Nerušit", jsou oznámení na tabletu ztlumena a spořič obrazovky je aktivován, dokud se s ním nepracuje.

Současné Miniservery mohou spravovat až 64 tabletů, varianty Gen. 1 až 31.