Table Lamp Air

The Table Lamp Air je lampa s teplým bílým světlem, signálním světlem RGB, má integrovanou Li-Ion baterii a dotyková tlačítka
Je ovládána a programována bezdrátově pomocí Miniserveru a technologie Loxone Air.

K Datasheetu

Obsah


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, podržte párovací tlačítko stisknuté po dobu alespoň 5 sekund po navázání napájení.


Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Stav nabíjení 0: USB není připojeno
1: Baterie se nabíjí
2: Baterie je plně nabitá
3: Chyba nabíjení
0...3
T5 T5 pro osvětlení a audio
Aktory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Zakázat T5 Zakáže T5 tlačítka - 0/1
Smart Aktor RGB -
Smart Aktor W Smart Aktor stmívač % 0...100
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Table Lamp Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Slabá baterie Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité. Digital 0/1
Stav baterie Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií. %
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Vypnout funkci repeateru Zakázat funkci repeateru tohoto Air zařízení.

Loxone Air je založen na technologii mesh. Jakékoli Air zařízení připojené k napájení může směrovat pakety z jiných Air zařízení, čímž se rozšiřuje dosah a stabilita celého systému.
Ve velkých systémech s velkým počtem Air zařízení v omezeném prostoru může komunikace mezi Air zařízeními vést k velmi vysokému využití rádiových kanálů. Spolehlivou dostupnost Air zařízení nelze zaručit. Pomoci může vypnutí funkce repeateru na jednotlivých Air zařízeních.

Tuto funkci nevypínejte bez rozmyslu, protože to může ovlivnit dosah a stabilitu systému.
-
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Zobrazení stavu nabití pomocí LED diody Aktivujte kontrolky LED nabíjení.
Oranžová LED dioda: Baterie se nabíjí
Zelená LED dioda: Baterie je plně nabitá
-
Chování tlačítka Určuje chování při stisknutí tlačítka.
Puls: Vysílá puls při náběžné hraně
Zapnuto/Vypnuto: Vysílá zapnuto při vzestupné hraně a vypnuto při sestupné hraně, používá se pro dlouhé kliknutí.
-
Akustické potvrzení Akustické potvrzení při stisku tlačítka -
Zobrazit tlačítko 2 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 3 Použít jako separátní tlačítko -
Zobrazit tlačítko 5 Použít jako separátní tlačítko -
Bezpečnostní pokyny

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.