Stropní LED světlo RGBW Tree

Stropní LED světlo RGBW Tree je schopné svítit teple bílým anebo barevným světlem. Napájí se 24V DC. Uprostřed světla je integrovaný pohybový senzor a také senzor osvitu. Propojení s Miniserverem se realizuje přes technologii Loxone Tree.

Datasheet Stropní LED světlo RGBW Tree

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

Připevněte základní desku ke stropu. Světlo drží 3 magnety na základní desce.

Připojte napájecí kabel a Tree sběrnici.

Potom umístěte světlo na základní desku. Ujistěte se, že jsou magnety správně usazeny a že nejsou zachyceny žádné kabely.

Přídavné bezpečnostní lano je bezpečnostní prvek a nesmí být odstraněno!

Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž (Tree Extension/Miniserver je online a dostupný).


Zprovoznění

U světel je aktivní režim uvedení do provozu, když jsou zařízení napájena a ještě nebyla spárována.
V tomto režimu zařízení indikuje, zda bylo správně připojeno, a pokud je připojení úspěšné, poskytuje osvětlení, dokud není spárováno.

Tato funkce je podporována od verze Loxone Config 14.0.3.28, v závislosti na firmwaru zařízení.

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Tree komunikace a úbytek napětí

Pokud proud protékající vodičem GND způsobí příliš vysoký úbytek napětí, ovlivní tento rozdíl potenciálů také tree komunikaci.
Tento problém lze vyřešit rozdělením spotřebičů s vyšším výkonem na delší vzdálenosti do několika napájecích vodičů nebo použitím napájecího vodiče s vyšším průřezem, případně napájením v blízkosti spotřebičů.
U stávajících instalací často stačí k odstranění rozdílu potenciálů zdvojnásobit průřez GND vodiče.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - 0/1
Jas Vrací naměřenou hodnotu aktuálního jasu Lx
Aktory

Krátký popis Rozsah hodnot
Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Stropní LED světlo RGBW Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
- - -
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru - - -
Doběh pohybového senzoru Vstup 'Motion (Mo)' zůstává aktivní po posledním detekovaném pohybu po nastavenou dobu. Vyšší hodnota znamená, že je třeba odeslat méně paketů přes Tree a Link.
Pokud je pro poplašný systém použit detektor pohybu, čas se při zapnutí poplašného systému automaticky nastaví na 3 sekundy.
s 3...900 -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Stropní LED světlo RGBW Tree