Stropní LED světlo RGBW Air

Stropní LED světlo RGBW Air je schopné svítit teple bílým anebo barevným světlem. Napájí se ze sítě (230V). Uprostřed světla je integrovaný pohybový senzor a také senzor osvitu. Propojení s Miniserverem se realizuje bezdrátově přes technologii Loxone Air.

Datasheet Stropní LED světlo RGBW Air

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

Připevněte základní desku ke stropu. Světlo drží 3 magnety na základní desce.

Připojte síťové kabely (L, N, PE).

Potom umístěte světlo na základní desku. Ujistěte se, že jsou magnety správně usazeny a že nejsou zachyceny žádné kabely.

Přídavné bezpečnostní lano je bezpečnostní prvek a nesmí být odstraněno!


Zprovoznění

V továrním nastavení se zařízení po připojení napájení spustí v učícím režimu. Ten je signalizován měnícími se barvami stavových LED diod (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle postupu párování

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, nejprve odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud není možné připojit se k Miniserveru po dobu dvou minut, bude režim učení aktivován po dobu 30 minut.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - 0/1
Jas Vrací naměřenou hodnotu aktuálního jasu Lx
Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor Minimální doba slábnutí je 1 s.
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Stropní LED světlo RGBW Air Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Doběh pohybového senzoru [s] Vstup 'Pohyb ' (Mo) zůstane po detekci posledního pohybu po tuto dobu zapnutý. Čím delší je tato doba překročení, tím energeticky úsporněji může zařízení pracovat.Pokud je senzor pohybu použit jako součást poplachu proti vloupání, pak se doba překročení automaticky nastaví na 3 sekundy, když je alarm zapnutý a zařízení se hlásí Miniserveru. -
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Stropní LED světlo RGBW Air