Stropní LED světlo RGBW Air

Stropní LED světlo RGBW Air je schopné svítit teple bílým anebo barevným světlem. Napájí se ze sítě (230V). Uprostřed světla je integrovaný pohybový senzor a také senzor osvitu. Propojení s Miniserverem se realizuje bezdrátově přes technologii Loxone Air.

Datový list Stropní LED světlo RGBW Air

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

Připevněte základní desku ke stropu. Světlo drží 3 magnety na základní desce.

Připojte síťové kabely (L, N, PE).

Potom umístěte světlo na základní desku. Ujistěte se, že jsou magnety správně usazeny a že nejsou zachyceny žádné kabely.

Přídavné bezpečnostní lano je bezpečnostní prvek a nesmí být odstraněno!


Zprovoznění

V továrním nastavení se zařízení po připojení napájení spustí v učícím režimu. Ten je signalizován měnícími se barvami stavových LED diod (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, nejprve odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud není možné připojit se k Miniserveru po dobu dvou minut, bude režim učení aktivován po dobu 30 minut.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - -
Jas Vrací naměřenou hodnotu aktuálního jasu Lx
Aktory

Krátký popis Rozsah hodnot
Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Stropní LED světlo RGBW Air Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Typ aktoru Používat zařízení se standardními aktory nebo Smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy nabíhání a fungují pouze s blokem Ovládání osvětlení V2.
-
Doběh pohybového senzoru [s] Vstup 'Pohyb (Mv)' zůstane po rozeznání pohybu aktivní ještě po nastavenou dobu. Čím vyšší nastavená hodnota bude, tím více bude zařízení šetřit energii.
Pokud je pohybový senzor použit pro alarm, bude tato doba po zastřežení automaticky snížena na 3s, jakmile je alarm aktivován a zařízení se zahlásí Miniserveru.
-
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Stropní LED světlo RGBW Air