Okno

Ovládá okno.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Co Complete open Pokud je v pohybu, zastaví se. - 0/1
Cc Complete close Pokud je v pohybu, zastaví se. - 0/1
Tg Toggle Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením.
Pro ovládání jedním tlačítkem.
- 0/1
Pos Position of window Přesunout okno na zadanou pozici. % 0...100
Po Partial open with push & hold Částečné otevření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Pc Partial close with push & hold Částečné zavření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Wp Weather protection Okno je při zapnutí zavřené a uzamčené pro další práci.
Ovládání přes Vizualizaci je stále možné.
- 0/1
Off Off Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje.
Dominantní vstup.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru.
- 0/1
Io Is open Vstup se používá k hlášení polohy "plně otevřeno" pomocí koncového spínače nebo podobného zařízení. - 0/1
Ic Is closed Vstup se používá k hlášení polohy "zcela zavřeno" pomocí koncového spínače nebo podobného zařízení. - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Op Open Otevřít 0/1
Cl Close Zavřít 0/1
Pos Position of Window Poloha okna (0,0 = zavřené, 1,0 = otevřené) 0...1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru$BR$$- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
Opd Opening duration Doba otevření s 0...∞ 5
Cld Closing duration Doba uzavření s 0...∞ 5
minTd Minimum travel time Minimální doba jízdy při pulzu na vstupu (Po) nebo (Pc). s 0...∞ 0,4
Mld Motor lock duration Vstupní parametr zpoždění motoru při změně směru jizdy s 0...∞ 0,5