Stepper

Pomocí krokového ovladače lze analogovou hodnotu zvyšovat nebo snižovat o definovanou velikost kroku s každým impulsem na krokovém ovladači.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
S Step 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
V Set value
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
Dir Direction 0 = nahoru, 1 = dolů 0/1 0
Sts Step size 1
M Maximum Maximální výkon (V) 10
Časový diagram