Stepper

Krokování nahoru/dolů s volbou délky kroku.

Funkce

Přivedením impulsu na vstup (Tr) se na výstupu (AQ) přičítá nebo odečítá hodnota.
Směr odečítání a přičítání je je závislý na vstupu, přivedeného na parametr (Dir) – vstup směru:

0 – nahoru
1 – dolů

Velikost kroku je definována parametrem (SI). Parametr (M) určuje maximální hodnotu na výstupu (AQ). U tohoto bloku nelze získat na výstupu (AQ) záporné hodnoty.

Pokud přivedete impuls na vstup (R), potom se hodnota na výstupu (AQ) resetuje na hodnotu 0.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

 

Příklady

Příklad jednoduchého zapojení. Krokování s možností volby směru.