Stepper

Pomocí krokového ovladače lze analogovou hodnotu zvyšovat nebo snižovat o definovanou velikost kroku s každým impulsem na krokovém ovladači.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
S Step Krok 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Set value Nastavená hodnota
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Dir Direction 0 = nahoru, 1 = dolů 0/1 0
Sts Step size Velikost kroku 1
M Maximum Maximální výkon (V) 10
Časový diagram