Stav okna

Tento funkční blok kombinuje signál z více okenních kontaktů, které se používají k určení rozdílu mezi otevřeným a nakloněným oknem, do jednoho kombinovaného signálu.
Podle toho, kde je na okně nainstalován okenní senzor (jeho poloha), pak vstupy určí správnou analogovou hodnotu, která se předá do bloku Monitor dveří a oken.
Blok je navržen tak, aby ke každému ze vstupů (Open) & (Tilt) mohl být připojen pouze jeden senzor!

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Open 0 = closed, 1 = open 0 = zavřeno, 1 = otevřeno 0/1
Tilt 0 = closed, 1 = tilt 0 = zavřeno, 1 = vyklopeno 0/1
Secured 0 = not secured, 1 = secured 0 = nezajištěno, 1 = zajištěno 0/1
Výstupy

Zkratka Popis Rozsah hodnot
S 1 = zavřeno, 2 = vyklopeno, 3 = otevřeno, 4 = zavřeno a nezajištěno, 5 = zavřeno a zajištěno, 0 = jeden nebo více snímačů vypnuto
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Pozice senzoru Určuje, v jaké pozici je okno otevřené a vyklopené. -