Status

Díky bloku Status je možné vizualizovat uživatelsky definované texty a symboly.
Mimo to je možné jej použít jako rozhodovací logiku.
Dvojklikem na funkční blok otevřete dialogové okno.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis
I1-4 Input 1-4 Vstup 1-4
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Txt Current status text Text aktuálního stavu vyplývající z podmínek zadaných v editačním okně bloku. -
Val Current status value Aktuální hodnota stavu vyplývající z podmínek zadaných v editačním okně bloku.
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Stav Text statusu -
Možnosti vyhodnocení

== : zvolený vstup je stejný jako hodnota

> : zvolený vstup je větší než hodnota

>= : zvolený vstup je větší nebo rovno než hodnota

< : zvolený vstup je menší než hodnota

<= : zvolený vstup je menší nebo rovno než hodnota

!= : zvolený vstup není roven hodnotě

*= : zvolený vstup obsahuje hodnotu

!* : zvolený vstup neobsahuje hodnotu

: : zvolený vstup začíná hodnotou

!: : zvolený vstup nezačíná hodnotou