Status

Tento funkční blok můžete použít k zobrazení uživatelsky definovaných stavových textů a symbolů v uživatelském rozhraní
Kromě toho jej lze použít pro rozhodovací logiku.
Dvojklikem na programový blok otevřete editační okno.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis
I1-4 Input 1-4 Vstup 1-4
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Txt Current status text Text aktuálního stavu vyplývající z podmínek zadaných v editačním okně bloku. -
Val Current status value Aktuální hodnota stavu vyplývající z podmínek zadaných v editačním okně bloku.
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Stav Text statusu -
Možnosti vyhodnocení

== : zvolený vstup je stejný jako hodnota

> : zvolený vstup je větší než hodnota

>= : zvolený vstup je větší nebo rovno než hodnota

< : zvolený vstup je menší než hodnota

<= : zvolený vstup je menší nebo rovno než hodnota

!= : zvolený vstup není roven hodnotě

*= : zvolený vstup obsahuje hodnotu

!* : zvolený vstup neobsahuje hodnotu

: : zvolený vstup začíná hodnotou

!: : zvolený vstup nezačíná hodnotou


Porovnat vstupy

Porovnání vstupů je možné zapsáním např. <v1>do pole hodnoty (podobně jako u pole Status-text):

Porovnávání textových vstupů pomocí číselných operátorů (<, <=, >, >=) není podporováno.