Status Monitor

Funkční blok Status Monitor lze použít ke sledování a zobrazování uživatelem definovaných stavů zařízení, logiky a vstupů.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Stat Status Připojte jeden nebo více stavových vstupů. Možné dvojice hodnota-text lze definovat v dialogovém okně stavu.
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Txlc Text last change Místnost, název a stav posledního změněného objektu s definovaným textem stavu. -
Csr Count state rest Počet zařízení nebo objektů, které neodpovídají žádné definované hodnotě stavu.
Cs1-10 Count state 1-10 Počet zařízení nebo objektů, jejichž hodnoty odpovídají příslušným definovaným hodnotám stavu Cs1-10.
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Záznamy o historii Počet záznamů v historii.
0: Historie je vypnutá
Historie sleduje změny od spuštění programu.
0...100 20
Přiřadit Status Monitory Zvolte podružné Status monitory, abyste umožnili seskupení jejich stavů na základě dvojic text-hodnota definovaných primárním Status monitorem. - -
Konfigurace stavu Dvojice text-hodnota - -
Operace

Každý objekt připojený ke vstupu "Stat" a dalším integrovaným stavovým monitorům bude monitorován a započítáván do příslušných stavových výstupů, pokud se jejich hodnoty shodují. Stavy bez nakonfigurované hodnoty stavu nebudou použity. Vstupy, které se neshodují s žádnou stavovou hodnotou, budou započítány do "Csr".

Každému stavu jsou přiřazeny priority (1: vysoká, 11: nízká). Uživatelské rozhraní toho využívá k tomu, aby se nejprve zobrazily informace s nejvyšší prioritou.

Stavový text se zobrazí v uživatelském rozhraní a zaznamená se na výstupu "Txlc". Barva stavu se používá pro text a ikonu v uživatelském rozhraní.

Historie funkčního bloku používá text z výstupu "Txlc".


Příklad programování

Dvojklikem na blok otevřete konfigurační okno, kde lze definovat až 11 stavů.
Stav je vyhrazen pro počet nedefinovaných hodnot a výstup na "Csr".
Horní položka má nejvyšší prioritu pro uživatelské rozhraní, a proto se zobrazí jako první.

Přiřadit Status Monitory

Kromě toho lze prostřednictvím položky " Přiřadit Status Monitory" v okně vlastností vybrat a integrovat bloky stavových monitorů.
Vybrané bloky zdědí nastavení stavu tohoto stavového monitoru.

V tomto příkladu poskytuje monitor stavu přehled všech wallboxů ve víceúrovňové garáži a ukazuje, které wallboxy jsou k dispozici.


Monitorování rozsahů hodnot a textů

K definování stavů pro rozsahy hodnot a textů lze použít funkční blok Status v kombinaci s funkcí Status Monitor.


Historie

V uživatelském rozhraní lze zobrazit historii funkčního bloku.
Může být zobrazeno maximálně 100 záznamů.
Při restartu nebo uložení do Miniserveru se historie vymaže.