SR Flip Flop

SR Klopný obvod s přepínacím vstupem. Set je dominantní.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
S Set Impuls zapne výstup (O), dominantní vstup 0/1
Tg Toggle Impuls přepne výstup (O) 0/1
R Reset Impuls vypne výstup (O) 0/1
Výstupy

Zkratka Popis Rozsah hodnot
O Výstup 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
Časový diagram