Spravovaný tablet

Pro správu tabletů s operačním systémem Android a iPad s Miniserverem je lze integrovat podobně jako zařízení Air nebo Tree.

V aplikaci je uložen pouze spárovaný Miniserver, všechny ostatní dříve přidané Miniservery jsou během tohoto nastavení odstraněny. Trust Link a zkratka Miniserveru nejsou podporovány.

Spravované tablety se zobrazují ve stavu zařízení.

Obsah


Nastavení

Nejprve se v Configu v části "Spravované tablety" přidá nový tablet:

Přidáním tabletů se automaticky vytvoří uživatel pro příslušný tablet. Oprávnění lze přidělovat prostřednictvím Správa uživatelů a práv. Všechny funkce zvýšených oprávnění jsou zakázány, např. expertní nastavení, vyhledávání zařízení Air/Tree, ...

Zobrazení aplikace na tabletu lze upravit v okně vlastností:

Pro spárování tabletu s Miniserverem lze vygenerovat jednorázový instalační kód nebo soubor, který je vyžadován v aplikaci Loxone v tabletu.
Poté jej opět uložte do Miniserveru.

Otevřete aplikaci Loxone na tabletu, klikněte na "Nastavit jako spravovaný tablet" a vyberte preferovanou formu nastavení.
Pomocí "Manuální párování" lze vyměnit předem nakonfigurovaný tablet nebo přidat nový.

Současné Miniservery mohou spravovat až 64 tabletů, varianty Gen. 1 až 31.


Programování

Spravovaný tablet je dále integrován pomocí funkčního bloku Tablet v Loxone Config:


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Stav baterie Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Spravovaný tablet Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Model zařízení - - -
Operační systém - - -
Výchozí obrazovka Určuje, která obrazovka se má zobrazit při spuštění aplikace nebo při opětovné aktivaci Ambientního režimu. - - -
Spořič obrazovky Určuje vzhled spořiče obrazovky. Spořič obrazovky se aktivuje po ukončení přítomnosti a ukončení interakce uživatele. - - -
Doběh interakce uživatele Displej zůstává aktivní po tuto dobu po poslední interakci uživatele. s 30...50000000 60