Siréna alarmu Tree

Alarmová siréna Tree se optickou výstrahou slouží jako externí výstražné zařízení, například jako součást poplašného zařízení proti vloupání. Po spuštění zařízení vydá zvukové a vizuální alarmy. Integrovaný sabotážní spínač poskytuje další ochranu.

Datový list Alarmová siréna Tree

Obsah


Montáž

Vyberte místo instalace, kde je zařízení chráněno před extrémními povětrnostními podmínkami a poškozením. Po instalaci se ujistěte, že je kabelová zásuvka zakryta zařízením.

Propojte napájení (oranžová / bílá) a sběrnici tree (zelená / bílá) s přiloženými 3M svorkami odolnými vůči vlhkosti. Vodiče jsou do svorek zasunuty s izolací, svorky jsou pak stlačeny kleštěmi.

Pro dokončení instalace položte horní kryt na základní jednotku a zajistěte jej dvěma šrouby na spodní straně.


Zprovoznění

Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, je-li kabeláž správná a je možné připojení k Miniserveru (Tree Extension online).

Poté postupujte podle procesu učení


Senzory

Krátký popis Popis
Sabotážní kontakt Vstup je aktivní v normálním stavu. Pokud je kontaktem na zařízení detekována sabotáž, vstup je deaktivován.
Aktory

Krátký popis Popis
Varovné světlo Výstup pro aktivaci výstražného světla
Alarm Výstup pro aktivaci akustického alarmu
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Siréna alarmu Tree Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
- - -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Maximální délka tónu alarmu [s] Maximální délka tónu alarmu (0 = bez omezení) s 0...1800 120
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Alarmová siréna Tree