Siréna alarmu Tree

Alarm Siren Tree je externí výstražné zařízení s optickou výstrahou například jako součást alarmu proti vloupání. Po spuštění zařízení vydává akustický a optický poplach. Integrovaný sabotážní spínač poskytuje dodatečnou ochranu.

Datasheet Alarmová siréna Tree

Obsah


Montáž

Vyberte místo instalace, kde je zařízení chráněno před extrémními povětrnostními podmínkami a poškozením. Po instalaci se ujistěte, že je kabelová zásuvka zakryta zařízením.

Propojte napájení (oranžová / bílá) a sběrnici tree (zelená / bílá) s přiloženými 3M svorkami odolnými vůči vlhkosti. Vodiče jsou do svorek zasunuty s izolací, svorky jsou pak stlačeny kleštěmi.

Pro dokončení instalace položte horní kryt na základní jednotku a zajistěte jej dvěma šrouby na spodní straně.


Zprovoznění

Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, je-li kabeláž správná a je možné připojení k Miniserveru (Tree Extension online).

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Sabotážní kontakt Vstup je aktivní v normálním stavu. Pokud je kontaktem na zařízení detekována sabotáž, vstup je deaktivován. 0/1
Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Varovné světlo Výstup pro aktivaci výstražného světla 0/1
Alarm Výstup pro aktivaci akustického alarmu 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Siréna alarmu Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
- - -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Maximální délka tónu alarmu [s] Maximální délka tónu alarmu (0 = bez omezení) s 0...1800 120
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Alarmová siréna Tree