Siréna alarmu Air

Alarmová siréna Air s baterkou slouží jako externí výstražné zařízení, například jako součást poplašného zařízení proti vloupání. Po spuštění zařízení vydává zvukové a vizuální alarmy. Integrovaný sabotážní spínač poskytuje další ochranu.

Datový list Alarmová siréna Air

Obsah


Montáž

Vyberte místo instalace, kde je zařízení chráněno před extrémními povětrnostními podmínkami a poškozením. Po instalaci se ujistěte, že je kabelová zásuvka zakryta zařízením.

Připojte napájení (oranžový / bílý) k přiloženým 3M konektorům odolným vůči vlhkosti. Vodiče jsou do svorek zasunuty s izolací, svorky jsou pak stlačeny kleštěmi.

Pro dokončení instalace položte horní kryt na základní jednotku a zajistěte jej dvěma šrouby na spodní straně.


Zprovoznění

Úplně nové zařízení (v minulosti nenaučené) se po připojení na napájení automaticky spustí v učícím režimu. Učící režim poznáte tak, že indikační dioda rychle střídá barvy: červená/zelená/oranžová.

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete režim učení aktivovat ručně, nejprve zařízení na dobu 10 sekund odpojte od napájení a poté jej znovu zapněte. Pokud po dobu dvou minut nelze navázat spojení s Miniserverem, bude aktivován režim učení. Poté lze zařízení znovu naučit.


Senzory

Krátký popis Popis
Sabotážní kontakt Vstup je aktivní v normálním stavu. Pokud je kontaktem na zařízení detekována sabotáž, vstup je deaktivován.
Aktory

Krátký popis Popis
Varovné světlo Výstup pro aktivaci výstražného světla
Alarm Výstup pro aktivaci akustického alarmu
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Siréna alarmu Air Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
- - -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Maximální délka tónu alarmu [s] Maximální délka tónu alarmu (0 = bez omezení) s 0...1800 120
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy a normami.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Alarmová siréna Air