Siréna alarmu Air

Alarm Siren Air je externí výstražné zařízení s optickou výstrahou, například jako součást alarmu proti vloupání. Po spuštění zařízení vydává aktustický a optický poplach. Integrovaný sabotážní spínač poskytuje dodatečnou ochranu.

Datasheet Alarmová siréna Air

Obsah


Montáž

Vyberte místo instalace, kde je zařízení chráněno před extrémními povětrnostními podmínkami a poškozením. Po instalaci se ujistěte, že je kabelová zásuvka zakryta zařízením.

Připojte napájení (oranžový / bílý) k přiloženým 3M konektorům odolným vůči vlhkosti. Vodiče jsou do svorek zasunuty s izolací, svorky jsou pak stlačeny kleštěmi.

Pro dokončení instalace položte horní kryt na základní jednotku a zajistěte jej dvěma šrouby na spodní straně.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete režim učení aktivovat ručně, nejprve zařízení na dobu 10 sekund odpojte od napájení a poté jej znovu zapněte. Pokud po dobu dvou minut nelze navázat spojení s Miniserverem, bude aktivován režim učení. Poté lze zařízení znovu naučit.


Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Sabotážní kontakt Vstup je aktivní v normálním stavu. Pokud je kontaktem na zařízení detekována sabotáž, vstup je deaktivován. 0/1
Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Varovné světlo Výstup pro aktivaci výstražného světla 0/1
Alarm Výstup pro aktivaci akustického alarmu 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Siréna alarmu Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
- - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Maximální délka tónu alarmu [s] Maximální délka tónu alarmu (0 = bez omezení) s 0...1800 120
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Alarmová siréna Air