Simulace programu

Díky simulaci v Loxone Configu je možné zjistit, jak se program bude chovat v reálné situaci aniž byste museli být připojeni k Miniserveru nebo mít fyzicky připojené Extensiony. Co je v simulaci možné:

  • Spínání digitálních vstupů
  • Spínání virtuálních vstupů
  • Změna analogových hodnot na vstupech (analogový/virtuální)
  • a další

Pro zapnutí režimu simulace se přepněte v horní části do záložky test a stiskněte možnost „Simulace“. Nezapomeňte, že po zapnutí simulace pracujete v offline režimu Miniserver a že program nebude reagovat na externí podněty. Reaguje pouze na podněty z Loxone Configu.

Ukázka použití simulace