SIA DC-09

Pomocí protokolu SIA DC-09 může Miniserver odeslat předdefinovanou zprávu na server SIA v případě zapnutí/vypnutí/analogových změn, a hlásit tak do řídicího centra nebezpečí, jako jsou požární poplachy nebo vloupání.

Videem na YouTube v anglickém jazyce přinášíme úvod do SIA DC-09 a konfigurace v Loxone Config.

Pro SIA DC-09 je vyžadován aktuální Miniserver, Miniserver 1. generace není podporován!

Obsah


Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Server address IP-Adresa:Port např. sia.example.com:Port - -
Backup server address IP adresa:Port nebo sia.example.com:Port
Pokud je zadán, bude tento server použit, pokud nelze dosáhnout hlavního serveru.
- -
Polling [s] Kontrola adresy serveru [s](0 = bez kontroly, max. 86400 sekund) 0...86400 -
Backup polling [s] Zkontrolujte [s] adresu záložního serveru (0 = bez kontroly, max. 86400 sekund) 0...86400 -
Server timeout [s] Timeout [s] pro odpověď ze serveru (1 až 10 sekund) 1...10 -
Protocol Protokol IP
v současné době je podporován pouze TCP
- -
Data format Formát dat (který server očekává) - -
Key Klíč s 0, 32, 48 nebo 64 znaky (povolené znaky: 0-9, A-F)
pokud není zadán žádný klíč, bude odeslán nešifrovaný
- -
Account Účet na serveru (3-16 znaků, povolené znaky: 0-9, A-F) - -
Account prefix Předčíslí účtu (1-6 znaků, povolené znaky: 0-9, A-F)
Pokud není žádné, použijte 0.
- -
Receiver number Volitelné číslo příjemce (0-6 znaků, povolené znaky: 0-9, A-F) - -
Příklad programování

Nejprve se vytvoří výstup pro SIA DC-09 v části Zprávy:

V nastavení se poté zadá adresa a účet pro server SIA.
Vytvořený výstup lze poté použít například na textový výstup modulu alarmu:


Kódy SIA, kódy Contact ID

Následující dokumenty poskytují další informace o struktuře protokolu a kódech SIA:

Seznam kódů SIA

Seznam kódů Contact ID: www.nexgenerationcentral.com/Portals/7/AdemcoContactID.pdf


Dokumenty

Nastavení SIA DC-09 v Loxone Config