Senzor přítomnosti Tree

Loxone Detektor přítomnosti Tree se používá k detekci přítomnosti, pohybu a jasu v místnosti. Kromě pasivního infračerveného senzoru má také akustickou detekci přítomnosti.

Detektor přítomnosti je k dispozici také jako varianta pro zapuštěnou instalaci na strop, odpovídající designu našich LED spotů. Funkce obou variant detektoru přítomnosti jsou identické.

Senzor přítomnosti rozezná také většinu domácích zvířat. V nastavení je možné upravit citlivost detekce. Senzor ale neobsahuje žádnou speciální senzoriku pro zabránění detekce zvířat.

Datasheet Přítomnostní Senzor Tree

Datasheet zapuštěného senzoru Přítomnosti Tree

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

Senzor přítomnosti Tree:

Připojte napájecí zdroj (oranžová/bílá svorka) a sběrnici Tree (zelená / bílá svorka).
Poté připojte detektor přítomnosti k montážnímu kroužku.

Zapuštěný senzor přítomnosti Tree:

Připojte napájení (oranžový / bílý vodič) a sběrnici Tree (zelený / zeleno-bílý vodič).

Odklopte přídržné pružiny a nechte zařízení zaklapnout do montážního otvoru. Ujistěte se, že nejsou přiskřípnuté žádné kabely.

For motion to be detected accurately, correct placement of the Motion Sensor on the ceiling is essential. The following drawings can assist with this:


Zprovoznění

Shortly after power-up, the status LED will blink orange if the wiring is correct (connection to Tree Extension and Miniserver is established).

Poté postupujte podle procesu učení


Usage and Functionality

The presence input of the sensor is used on function blocks with presence input (P). It can also be used for blocks with motion sensor (Mv) inputs, e.g. Lighting Controller. However, the overrun time is then no longer specified in the blocks but via the Presence Sensor. The overrun time (TH) of the blocks is set to 0.1s when using the presence input. As a result, lighting, for example, remains active for as long as the sensor indicates presence.

In a quiet setting, it may happen that no presence is detected although a person is in fact present. For example, if you do not move for a long time when reading and no sounds occur. As a result, the lighting is switched off. Within 10 seconds of the end of presence, it is possible to reactivate the presence input using sound alone. You could shout "Hey", for example, and switch the lighting back on. It is not necessary to move during this time.


Set volume threshold

From the Presence Sensor's properties you can open a diagram for setting the volume thresholds:

A graph is drawn using the current ambient volume of the selected Presence Sensor. Use the graph to adjust the volume thresholds for presence and sound level alarm to the specific location.
When doing so, also take into account intermittent sounds that could trigger presence or an alarm even when no one is present. For example, dishwashers (extending presence) or high levels of noise from outside such as construction sites, heavy traffic or the like (sound level alarm).


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Minimální hlasitost Poskytuje pravidelně minimální hlasitost prostřednictvím nastavené hodnoty „Cyklus odesílání hlasitosti“. - 20...2000
Maximální hlasitost Poskytuje pravidelně maximální hlasitost prostřednictvím nastavené hodnoty „Cyklus odesílání hlasitosti“. - 20...2000
Jas Naměřená hodnota aktuálního jasu Lx 0...83000
Pohyb Vstup je aktivní, když je detekován pohyb - -
Přítomnost Vstup je aktivní, dokud je detekována přítomnost. Pohyb aktivuje vstup, hlasitost a pohyb prodlužují přítomnost. - -
Alarm Hlasitosti Vstup generuje impuls, když hlasitost překročí prahovou hodnotu alarmu hlasitosti. 1 impuls každých 10s. - -
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Senzor přítomnosti Tree Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Prahová hlasitost přítomnosti Minimální hlasitost pro detekci přítomnosti - 20...2000 75
Prahová hodnota hlasitosti pro Alarm Minimální hlasitost pro spuštění alarmu hlasitosti - 20...2000 150
Hranice hlasitosti Nakonfigurujte prahové hodnoty hlasitosti pomocí grafu aktuální hlasitosti - - -
Doba návaznosti přítomnosti Doba sledování vstupu přítomnosti. Pokud je detektor přítomnosti použit v poplašném systému, nastaví se nejkratší doba sledování. s - 300
Doběh pohybového senzoru [s] Vstup 'Pohyb (Mv)' zůstává aktivní po nastavenou dobu zpoždění po posledním detekovaném pohybu. Čím vyšší je nastavená doba zpoždění, tím méně paketů musí být zasláno na Tree a Link.
Pokud je detektor pohybu používán v poplachovém systému, je doba zapnutí automaticky nastavena na 3 s, jakmile je aktivován.
s - 60
Cyklus odesílání hlasitosti Odesílací cyklus minimální a maximální hlasitosti (1-3600s, 0=Vyp) s - 300
Interval přenosu jasu Jas se vysílá periodicky v nastaveném přenosovém cyklu (0 = Vyp.). Kromě toho se jas přenáší, když je detekována přítomnost nebo když dojde ke změně alespoň 30%. Pokud je jas používán Automatickou regulací jasu, přenáší se při změně 5%. s - 900
Citlivost Ovlivnění citlivosti a tak i dosahu pohybového senzoru - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Přítomnostní Senzor Tree

Datasheet Flush-mounted Presence Sensor Tree