Sekvencer

Spouštěč zapne další výstup.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tr Trigger Zapne další výstup. 0/1
P Position Zvolení konkrétního výstupu 0...8
R Reset Když 1 (O) = (Dv) 0/1
DisPc Disable Vypne vstupy (Tr) a (P), když jsou zapnuté. (Dětská pojistka) 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
O1-8 Output 1-8 0/1
Sel Selected output 0...8
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
Max Maximum number of used outputs 0...8 8
Dv Default value Pokud je parametr 0, nastaví R všech výstupy na 0 0...8 1