Sekvencer

Spouštěč zapne další výstup.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tr Trigger Zapne další výstup. 0/1
P Position Zvolení konkrétního výstupu 0...8
R Reset Když 1 (O) = (Dv) 0/1
DisPc Disable Deaktivuje vstupy (Tr) a (P), když je zapnuto. (Dětský zámek) 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O1-8 Output 1-8 Výstup 1-8 0/1
Sel Selected output Vybraný výstup 0...8
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Max Maximum number of used outputs Maximální počet použitých výstupů 0...8 8
Dv Default value Pokud je parametr 0, nastaví R všech výstupy na 0 0...8 1