Schüco Extension

Schüco Extension umožňuje integraci až 30 zařízení, jako jsou okna TipTronic a posuvné dveře ASE 60/80 od výrobce Schüco.

K ochraně budovy, oken a dveří před větrem a deštěm je doporučena kombinace s Loxone Meteostanicí.

Datasheet Schüco Extension

Obsah


Zprovoznění

Schüco Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Zařízení Schüco jsou připojena k Schüco Extensionu přes sběrnici prvků. Před uvedením do provozu je nutné je nakonfigurovat pomocí softwaru Schüco Engineering Tool Automation (ETA). Pro připojení a konfiguraci zařízení postupujte podle technické dokumentace společnosti Schüco, kterou také najdete v softwaru ETA v části Nápověda.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Naučení Schüco zařízení

Pro vyhledání Schüco zařízení v Loxone Configu klikněte na Schüco Extension a zvolte možnsot Vyhledat Schüco zařízení.

V otevřeném okně se zobrazí všechna vyhledaná Schüco zařízení, které ještě nejsou přidána do programu:

Pokud zde označíte zařízení, identifikují se znatelným blikáním stavové LED (je-li k dispozici). Pomocí tlačítka Identifikovat zařízení lze zařízení identifikovat také krátkým pojezdem (otevření/zavření).

Označte zařízení, zadejte název, místnost a místo instalace a přidejte ho tlačítkem Naučit zařízení nebo + přidejte symbol programování.

Zařízení, která již v programování existují, se zobrazí v pravé polovině okna. Pokud je to nutné, zobrazte je tlačítkem Zobrazit mé Schüco zařízeníExistující zařízení můžete také nahradit novým zařízením stejného typu, jaké bylo nalezeno při hledání. To je užitečné, když je třeba zařízení vyměnit nebo zařízení přidat do předkonfigurovaného programu. Vyberte zařízení, které chcete přidat, a zařízení, které chcete vyměnit. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava se staré zařízení v programu nahradí novým.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.


Přiřazování napájecích zdrojů

Prvku Schüco lze přiřadit specifický napájecí zdroj v jejich vlastnostech. Za tímto účelem očíslujte napájecí jednotky a poté přiřaďte prvky Schüco napájecím jednotkám, ke kterým jsou připojeny.

Tyto informace poté použije Miniserver k zabránění přetížení napájecích jednotek.
Pokud více prvků na stejné napájecí jednotce obdrží povel k pohybu, nejsou aktivovány současně, ale jeden po druhém.


Stav prvku

Vstup stav prvku dává u Schüco stavový kód, který indikuje detailní stav prvku.

Význam typu stavu:
Statický - prvek v klidu
Dynamický - prvek v pohybu

Hodnota Význam Druh stavu Hex hodnota
(diagnostika)
16 Zavřeno a uzamčeno Statický 0x10
17 Je zavřeno a bude odemčeno Dynamický 0x11
18 Zavřeno a odemčeno, křídlo doléhá Statický 0x12
19 Otevřeno ve směru větrání Dynamický 0x13
20 Je částečně otevřeno ve směru větrání Statický 0x14
21 Je ve směru větrání plně otevřeno Statický 0x15
22 Uzavírá se ve směru větrání Dynamický 0x16
23 Zavřeno a bude uzamčeno Dynamický 0x17
24 Je zavřeno a bude odemčeno (otočná poloha) Dynamický 0x18
25 Je zavřeno a odemčeno (otočná poloha) Statický 0x19
26 Otevřeno (otočná poloha) Statický 0x1A
27 Zavřeno a bude uzamčeno (otočná poloha) Dynamický 0x1B
28 Otevírá dle NRWG/XXL Dynamický 0x1C
29 Je otevřeno v NRWG/XXL Statický 0x1D
30 Je zavřeno dle NRWG/XXL Dynamický 0x1E
31 Okno je otevřené přes 100% Statický 0x1F
32 Západka je odblokovaná (otočná poloha) Dynamický 0x20
33 Západka bude uzamčena (otočná poloha) Dynamický 0x21
48 Okno není v pohybu Statický 0x30
49 Okno se načítá Statický 0x31
50 Element se nachází v servisním režimu Statický 0x32
66 Vyžádána referenční jízda Statický 0x42
255 Neplatný status, rezervováno - 0xFF

Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Schüco Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Schüco Extension