Schüco Extension

Schüco Extension umožňuje integraci až 30 zařízení, jako jsou okna TipTronic a posuvné dveře ASE 60/80 od výrobce Schüco.

K ochraně budovy, oken a dveří před větrem a deštěm je doporučena kombinace s Loxone Meteostanicí.

Datasheet Schüco Extension

Obsah


Zprovoznění

Schüco Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Před připojením zařízení k Schüco Extensionu přes Schüco Elementbus je nutné je nakonfigurovat pomocí softwaru Schüco Engineering Tool Automation (ETA). Nenaučená zařízení ještě nemohou být připojeny k Schüco Extensionu. Pro připojení a konfiguraci zařízení postupujte podle technické dokumentace společnosti Schüco, kterou také najdete v softwaru ETA v části Nápověda.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Naučení Schüco zařízení

Pro vyhledání Schüco zařízení v Loxone Configu klikněte na Schüco Extension a zvolte možnsot Vyhledat Schüco zařízení.

V otevřeném okně se zobrazí všechna vyhledaná Schüco zařízení, které ještě nejsou přidána do programu:

Označte zařízení, zadejte název, místnost a místo instalace a přidejte ho tlačítkem Naučit zařízení nebo + přidejte symbol programování.

Zařízení, která již v programování existují, se zobrazí v pravé polovině okna. Pokud je to nutné, zobrazte je tlačítkem Zobrazit mé Schüco zařízeníExistující zařízení můžete také nahradit novým zařízením stejného typu, jaké bylo nalezeno při hledání. To je užitečné, když je třeba zařízení vyměnit nebo zařízení přidat do předkonfigurovaného programu. Vyberte zařízení, které chcete přidat, a zařízení, které chcete vyměnit. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava se staré zařízení v programu nahradí novým.

Pro zaznamenání provedených změn do programu uložte do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.


Stav prvku

Vstup stav prvku dává u Schüco stavový kód, který indikuje detailní stav prvku.

Význam Statický - element je v klidu. Dynamický - element je v pohybu.

HodnotaVýznamDruh stavu
16Zavřeno a uzamčenoStatický
17Je zavřeno a bude odemčenoDynamický
18Zavřeno a odemčeno, křídlo doléháStatický
19Otevřeno ve směru větráníDynamický
20Je částečně otevřeno ve směru větráníStatický
21Je ve směru větrání plně otevřenoStatický
22Uzavírá se ve směru větráníDynamický
23Zavřeno a bude uzamčenoDynamický
24Je zavřeno a bude odemčeno (otočná poloha)Dynamický
25Je zavřeno a odemčeno (otočná poloha)Statický
26Otevřeno (otočná poloha)Statický
27Zavřeno a bude uzamčeno (otočná poloha)Dynamický
28Otevírá dle NRWG/XXLDynamický
29Je otevřeno v NRWG/XXLStatický
30Je zavřeno dle NRWG/XXLDynamický
31Okno je otevřené přes 100%Statický
32Západka je odblokovaná (otočná poloha)Dynamický
33Západka bude uzamčena (otočná poloha)Dynamický
48Okno není v pohybuStatický
49Okno se načítáStatický
50Element se nachází v servisním režimuStatický
66Vyžádána referenční jízdaStatický
255Neplatný status, rezervováno-

Vstupy pro diagnostiku

Krátký popisJednotky
Online status Schüco ExtensionDigital
Vlastnosti

Krátký popisPopisStandardní hodnota
Sériové čísloZadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online statusPokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer.-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Schüco Extension