Scéna

Scéna obsahuje seznam akcí, který se provádí vstupem objektu nebo pomocí vizualizace.

Scéna je velmi podobná Automatickým pravidlům, lze také vybrat jednu nebo více akcí.
Pro scénu však nelze určit žádné podmínky. Akce ve scéně se provádějí, pouze pokud je scéna spuštěna vstupem Tr nebo ve vizualizaci.

Scény se zobrazují v uživatelském rozhraní a lze je vytvářet, upravovat nebo mazat pomocí nabídky.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis
Tr Spouštěč Spustit
R Reset Deaktivovat scénu
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Konfigurace Zobrazit konfiguraci -
Příklad použití

Následující příklad ukazuje scénu, která spouští filmový režim v obývacím pokoji.
Z tohoto důvodu jsou vybrány akce Zapnout televizi, Zatáhnout žaluzie a Nálada osvětlení Kino, které již existují v programování:

Dále zavřete okno, přiřaďte scéně název, místnost a kategorii a uložte program do Miniserveru.

V uživatelském rozhraní/aplikaci se scéna poté zobrazí v přiřazené místnosti a lze ji spustit stisknutím tlačítka:

Scénu lze také otevřít, což umožňuje prohlížení a úpravy akcí:

Všechny existující scény se zobrazují v části Scény v nabídce uživatelského rozhraní / aplikace. Zde můžete také vytvářet nové scény nebo upravovat ty stávající.