Scéna

Scéna obsahuje seznam akcí, který se provádí vstupem objektu nebo pomocí vizualizace.

Scéna je velmi podobná automatickému pravidlu, lze vybrat jednu nebo více akcí.
Pro scénu však nelze definovat žádné podmínky. Akce ve scéně se provedou pouze v případě, že je scéna spuštěna prostřednictvím vstupu (Act) nebo v uživatelském rozhraní.

Scény se zobrazují v uživatelském rozhraní a lze je vytvářet, upravovat nebo mazat pomocí nabídky.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Act Activate scene Aktivovat scénu 0/1
Off Off Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Konfigurace Zobrazit konfiguraci -
Příklad použití

Následující příklad ukazuje scénu, která spouští filmový režim v obývacím pokoji.
Z tohoto důvodu jsou vybrány akce Zapnout televizi, Zatáhnout žaluzie a Nálada osvětlení Kino, které již existují v programování:

Dále zavřete okno, přiřaďte scéně název, místnost a kategorii a uložte program do Miniserveru.

V uživatelském rozhraní/aplikaci se scéna poté zobrazí v přiřazené místnosti a lze ji spustit stisknutím tlačítka:

Scénu lze také otevřít, což umožňuje prohlížení a úpravy akcí:

Všechny existující scény se zobrazují v části Scény v nabídce uživatelského rozhraní / aplikace. Zde můžete také vytvářet nové scény nebo upravovat ty stávající.