Scaler

Převádění rozsahu.

Funkce

Funkcni blok ScalerFunkční blok scaler převádí analogovou hodnotu na jiný rozsah hodnot. Přepočet je lineární.

Na vstup (AI) přivedete vstupní analogovou veličinu.

Do parametrů ((I1),(I2)) nastavíte rozsah vstupní veličiny ve tvaru (Min,Max). Podobě do parametrů ((O1),(O2)) nastavíte rozsah výstupu.

Na výstupu (AQ) bude vstupní analogová veličina převedena na nový rozsah.

Příklady

Chceme převést rozsah 0-10 V na měřící rozsah teplotního senzoru -30 až +70 °C.

(I1) = 0
(I2) = 10
(O1) = -30
(O2) = 70

Výsledná konverze je v této charakteristice:

převod voltů na rozsah teplotního senzoru