Satellite Speaker IP64 Master

Tento aktivní dvoupásmový satelitní reproduktor lze umístit téměř kamkoli.

Je napájeno 24V a připojeno k Audioserveru, nebo Miniserveru Compact prostřednictvím Tree Turbo. Díky Master Client Interface (MCI) může přenášet audio signál až k 20 dalším Client reproduktorům. Podporuje také bezdrátový přenos hudby přes Bluetooth.

Datasheet Satellite Speaker IP64 Master

Obsah


Montáž

Odeberte kryt terminálu na zadní straně a připojte napájecí zdroj 24V DC a datové linky Tree Turbo k reproduktoru následovně:

K Master reproduktoru může být přes rozhraní Master-Client Interface (MCI) připojeno až 20 Client reproduktorů v řadě:

Audio signál je digitálně přenášen z reproduktoru do reproduktoru. Systém kompenzuje rozdíly v čase přenosu signálu a proto funguje pouze s vedením zobrazeným v lineární konfiguraci.
Na datových linkách MCI nesmí být žádné větvení ani paralelní připojení k dalším reproduktorům!
Při použití pouze několika reproduktorů lze napájecí vedení vést také lineárně.
Při použití mnoha reproduktorů v jednom vedení se limitujícím faktorem stává pokles napětí. To lze řešit použitím vodičů s větším průřezem, kratších kabelů nebo dalších 24V napájecích vedení. Je nezbytné vždy propojit uzemnění různých napájecích vedení.


Připojovací kabel musí být upevněn pro odlehčení tahu:


Zprovoznění

Po připojení a zapnutí napájení se reproduktor spustí za přibližně 30 sekund a poté je připraven na spárování prostřednictvím Tree Turbo.


Příklady programování

Příklad 1:

Master a linie Client reproduktorů na stejném funkčním bloku Audio přehrávač

Prostředí:
Místnost s omezeným prostorem

Instalace:
3 Client reproduktory jsou připojeny a spárovány s jedním Master reproduktorem

Programování:
1 Funkční blok Audio přehrávač:

Výsledek:
Reproduktory se vždy chovají identicky z hlediska vybraného zdroje a hlasitosti.

Příklad 2:

Master a linie Client reproduktorů na různých funkčních blocích Audio přehrávač

Prostředí:
Malá restaurace s barem, obě oblasti jsou akusticky sousedící

Instalace:
5 Client reproduktorů je připojeno a spárováno s jedním Master reproduktorem

Programování:
2 funkční bloky Audio přehrávač, 1x pro restauraci, 1x pro bar, oba kombinované ve fixní skupině:

Výsledek:
Obě oblasti mohou logicky přehrávat pouze stejný zdroj zvuku. Nicméně, hlasitost u baru lze měnit nebo ztlumit nezávisle na restauraci.

Pokud mají být současně přehrávány různé zvukové zdroje ve dvou nebo více místnostech, musí být v každé místnosti použit dodatečný Master reproduktor.

Příklad 3:

2 linie skládající se vždy z 1 Master a 1 Client reproduktoru

Prostředí:
Dva oddělené obytné prostory

Instalace:
Ke každému Master reproduktoru v místnosti je připojen jeden Client reproduktor a jsou spárovány

Programování:
1 funkční blok Audio přehrávače na pokoj:

Výsledek:
Obě místnosti lze ovládat zcela nezávisle z hlediska zdroje a hlasitosti.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Omezení Zesilovače Pokud teplota zesilovače dosáhne kritického bodu, výkon zóny se sníží. Důvodem může být přetížení nebo příliš vysoká okolní teplota. - 0/1
Online status Satellite Speaker IP64 Master 1 Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Maximální hlasitost Určuje maximální (fyzický) výstupní výkon zesilovače v procentech, a tím omezuje maximální možnou hlasitost pro tento výstup. Hodnoty hlasitosti od 0 do 100% audiopřehrávače nebo aplikace jsou odpovídajícím způsobem upraveny. 0...100 100
Ziskový faktor Zvyšuje nebo snižuje hlasitost tohoto výstupu v procentech. Upravuje hlasitost výstupů použitých s různými reproduktory nebo v různých prostředích. Tím je zajištěno, že i přes různé situace lze slyšet stejnou hlasitost. Je zmenšen a omezen nastavenou maximální hlasitostí. -20...20 0
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Když se reproduktor používá venku, musí být instalován v chráněné oblasti.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Satellite Speaker IP64 Master